Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Proizvođači montažnih kuća: “Sigurnosni standardi u gradnji garantiraju otpornost kuća na udare vjetra”

Nakon serije potresa, kada smo se mahom bavili protupotresnim standardima montažne gradnje, ovoga puta snažna olujna nevremena aktualizirala su otpornost montažnih kuća na udare vjetra. Mogu li se vlasnici montažnih kuća osjećati sigurno u svojim domovima pri brzinama vjetra izmjerenim u posljednjem orkanskom nevremenu koje je zahvatilo naše krajeve? Na koju jačinu udara su projektirane montažne kuće? To su pitanja na koje smo potražili odgovore od najpoznatijih proizvođača kuća iz Hrvatske i Slovenije. Njihove odgovore donosimo u nastavku teksta:

Studio DOMUS, Pula (HR)
Kuće u standardu Sudio DOMUS Pula projektirane su uvijek iznad uobičajenih standardnih vrijednosti u proračunu otpornosti na potres i vjetar, predviđenih EU normom Eurocard 8. Naše konstrukcije su proračunate da mogu izdržati kako potres tako i udare vjetra u najvišim vrijednostima ikad zabilježene na ovim podnebljima, što je dodatno osigurano pojačanim konstrukcijskim dijelovima ugradbenih elemenata i načinom izvedbe. Konkretno:
Standardna širina greda od kojih proizvodimo zidove u sistemu StudioDOMUS je 24 cm, za razliku od uobičajenih 16 koje koriste većina proizvođača. Zidovi dolaze na gradilište otvoreni sa vanjske strane kako bi se odgovarajućim vijcima spojili u jednu cjelinu tj. kuću. Na iste ugrađujemo OSB ploče debljine 15 mm koji povezuju zid u jednu čvrstu homogenu cjelinu otpornu na vjetar.
Za sidrenje kuće ne koristimo klasične metalne kutnike već se zidovi učvršćuju kroz donju gredu metalnim anker vijcima M16/22 na razmaku od 60-80 cm. Ne postoji bolji i čvršći spoj od takvog načina vezivanja objekta i temelja.
Unutar zidova koji se spajaju pod 90 stupnjeva ubacujemo dodatnu gredu pod kutom kao dijagonalno ojačanje kako bi se postigla maksimalna otpornost na udare vjetra. To je od posebne važnosti kod katnica jer je izloženost vjetru veća nego kod prizemnica.
Način izvedbe krovova također je jako važan kada se radi o jakim udarima vjetra. Načelno objekti razigrane arhitekture i sa ravnim krovom su zbog svog “kutijastog” oblika otporniji na udare vjetra od klasičnih krovova.
Kod izvedbe višestrešnih krovova koje najčešće izvodimo iz rešetkastih nosača obavezno postavljamo drvenu oplatu koja ima funkciju vjetrovnog veza. Crijep svakako treba dodatno učvrstiti čavlima, a u zonama jake izloženosti udarima vjetra preporučljivo je i zalijepiti crijep poliuretanskim ljepilom.
Sve to kuće Studio DOMUS Pula čini sigurnima i dugotrajno postojanim.

DOMPROJEKT, Zagreb (HR)
Klimatske promjene kojima svjedočimo, direktive o emisiji CO2, cijene energenata, te potresi i olujno nevrijeme su samo dio motivacije za gradnju montažne kuće od drvene nosive konstrukcije.
Preko trideset godina gradimo drvom. Tijekom našeg rada su se mijenjali propisi, norme i alati za dimenzioniranje konstrukcija, kao i materijali. Svaki konstruktivni element i sustav, te pripadajući detalji moraju proći analizu na sve mjerodavne utjecaje na lokaciji gradnje. Analiziraju se stalno opterećenje, snijeg, vjetar, potres, požar. Rezultat proračuna je drvena konstrukcija s jednakom razinom pouzdanosti kao i konstrukcija od bilo kojeg drugog materijala.
Konstruktivni koncept je nebrojeno puta dokazao svoju kvalitetu i robusnost, u svim uvjetima i pod svim djelovanjima. Tvrtka Domprojekt na nosivu konstrukciju daje tridesetogodišnju garanciju.
Vlasnici Domprojektovih kuća su potpuno sigurni u svojim domovima, te su njihova iskustva uz našu garanciju najbolja preporuka za buduće investitore.

CHASMA, Pribislavec (HR)
Slijednom vremenskih neprilika koje su nas pogodile zadnjih nekoliko dana, slobodni smo malo prokomentirati kompletnu situaciju oko toga.
Naime dugogodišnje iskustvo gradnje, poštivanje struke pokazalo se najispravnijim putem da se dokaže koliko je ova gradnja sigurna i stabilna.
Gradnja koja je uvelike napredovala u zadnjih nekoliko godina i koja se sve više i više prepoznaje u našoj zemlji (mada je Europa već daleko ispred tih početaka) i kao takva postaje sve popularnija.
Slijednom navedenih nevremena naglašavamo da nismo imali NITI JEDNU intervenciju da li na samom objektu kao takvom, doslovno od crijepa pa do ostalih stvari koje bi mogle krenut u takvim situacijama po zlu. Sve je ostalo doslovno netaknuto , i u stanju kakvom je i izvedeno.
Naravno sve to zahvaljujući poštivanju regulativa kao i samom sistemu gradnje koji se često uspoređuje sa sistemom gradnje u Americi ali u tom dijelu se standardi jednostavno ne mogu usporediti…EU standardi u mnogome to nadilaze pa se i ta gradnja kao takva izvodi u puno masovnijem standardu nego na tom području. Ujedno se isto pokazalo nedavnim potresima, gdje smo isto tako kao izvođači nismo imali niti jednu reklamaciju (imamo objekte koji su doslovno građeni 2 km od epicentra u Zagrebu – Branovac ; objekte u Sisku, Odri, Okuje…doslovno 10-15 km od epicentra najjačeg potresa koji nas je pogodio u posljednje vrijeme)
Dakle kao takva gradnja je sigurna, kvaliteta neupitna, standardi vrlo visoki. Budućnost kao takva neizbježno sve svjetlija i bolja. Trudimo se biti fer, korektni i pošteni, jer samo tako se može nekom napraviti kvalitetan DOM , jer nekom je to SVE , nama je to samo jedna kuća u nizu i svakoj pristupamo tako.

Montažne kuće DLB, Varaždin (HR)
Otpornost naših kuća na vjetar i na udare vjetra postižemo na način da se kod proračuna statike uzima u obzir karta vjetrova i lokacija objekta. Ti izračuni se izrađuju za svaki naš objekat zasebno i to strogo poštujući propise te hrvatske i europske standarde o utjecaju vjetra na konstrukcije.
Na taj se način osigurava mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije ali i cijele kuće.
DLB montažne kuće po tom pitanju mogu izdržati sve udare predviđene izračunima, a s obzirom na to da su prilikom izrade projektne dokumentacije uzeti u obzir svi propisani sigurnosni čimbenici. U cjelokupnom proizvodnom procesu (planiranje, izrada elemenata i njihova montaža) veliku pažnju posvećujemo pravilnom spoju krova te krova i konstrukcije stropova i zidova. Naše kuće mogu izdržati i jače udare od onih koji su predviđeni izračunima, tim više što u našoj proizvodnji koristimo isključivo pričvrsna sredstva sa svim propisanim certifikatima o sukladnosti i kvaliteti.
Kvalitetu izvedbe osiguravaju proračuni konstrukcija koje provode stručni i obučeni izvođači, kao i sama izvedba u proizvodnji koju u kontroliranim uvjetima izvode naši kvalificirani djelatnici.
Ovime možemo konstatirati da su Montažne kuće DLB općenito kvalitetne i sigurne građevine sigurne za stanovanje čak i kada su izložene izrazito jakim udarima vjetra.

DOMUSplus, Zagreb (HR)
U zadnje vrijeme svjedoci smo velikih vremenskih nepogoda te je tema projektiranja i sigurnosti konstrukcija vrlo aktualna i poželjna.
Bitno je napomenuti da se za svaki naš objekt izrađuje detaljan proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije.
Opterećenje vjetrom je jedan od proračuna koji se radi prilikom izrade projekta konstrukcije, uzimajući u obzir projektirane brzine vjetra za područje predviđene lokacije objekta. Republika Hrvatska je po referentnim brzinama vjetra podijeljena na zone. Brzine vjetra u pojedinoj zoni dobivene su kontinuiranim mjerenjem smjera i brzine vjetra na meterološkim postajama te su iz meteroloških izmjera procijenjene očekivane maksimalne brzine vjetra za potrebe normi.
Svaka građevina, pa tako i montažni objekti koje projektira i izvodi Domusplus, mora biti projektirana i izvedena na način da zadovoljava temeljne zahtjeve za građevinu, a to je da prije svega osigurava mehaničku otpornost i stabilnost građevine.

JELOVICA HIŠE, Preddvor (SI)
Opterećenje vjetra općenito ovisi o više čimbenika, a to su klimatski pojas odnosno osnovna brzina vjetra, izloženost objekta, turbulencija vjetra i oblik odnosno slom objekta. U inženjerskoj praksi utjecaj vjetra smatra se statičkim opterećenjem konstrukcije, koje u proračunu uključuje navedene čimbenike u obliku posebnih koeficijenata. Na području Republike Slovenije raspon osnovne proračunske brzine vjetra vb,0 je od 20 m/s do 40 m/s ili, kolokvijalno rečeno, od 72 km/h do 144 km/h. Ako se radi o objektu koji je po položaju i obliku poseban i izložen je vjetru više nego inače, vršimo detaljan proračun opterećenja vjetrom i propisujemo posebne mjere zaštite od vjetra.

MARLES. Maribor (SI)
Otpornost Marles kuća na vjetar postiže se uzimanjem u obzir brzine vjetra prema karti vjetra pri proračunu statike koja se, ovisno o lokaciji objekta, izračunava za svaki objekt posebno. U Marlesu se u potpunosti pridržavamo propisa, a pri proračunu statike uzimamo u obzir slovenske i europske standarde o utjecaju vjetra na konstrukcije. Time se osigurava tzv. mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije i cijele zgrade.
Ovako projektirane i izgrađene Marles kuće mogu izdržati sve udare predviđene izračunima, a s obzirom na to da su prilikom izrade projektne dokumentacije uzeti u obzir svi propisani sigurnosni čimbenici, Marles kuće mogu izdržati i jače udare od onih koji su predviđeni izračunima. .
U cjelokupnom proizvodnom procesu (planiranje, izrada elemenata i njihova montaža) veliku pažnju posvećujemo pravilnom spoju krova i krova te krova i konstrukcije stropova i zidova. Ogoljenost krova sprječava se pravilnim planiranjem i proračunskom provjerom pričvrsnih sredstava, kao što su sajle i vijci, kojima se krov pričvršćuje za krov, dok u našoj proizvodnji koristimo samo pričvrsna sredstva sa svim propisanim certifikatima o sukladnosti i kvaliteti.
Kvalitetu izvedbe osiguravaju proračuni konstrukcija koje provode naši kvalificirani izvođači, kao i sama izvedba u proizvodnim prostorijama koju u kontroliranim uvjetima izvode naši stručnjaci u proizvodnji, kao i kvalificirane montažerske ekipe, čime se osigurava da je Marlesova kuća sveobuhvatno visokokvalitetna građevina sigurna za stanovanje čak iu slučaju izrazito jakih vjetrova i oluja. (marles.com)

STELA HAUS, Maribor (SI)
Drvene kuće projektiraju se prema statičkom proračunu koji se temelji na propisima potrebnim za mehaničku otpornost i stabilnost EUROCOD 5 objekata (drvena konstrukcija). Ovo predviđa projektirane brzine vjetra za područje na kojem će biti postavljeni objekti.

Više o temi otpornosti montažnih kuća na vjetar vidjeti u tematskoj rubrici OVDJE