Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Domprojekt – ponuda i cijene

Info blog proizvođača montažnih kuća DOMPROJEKT

NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

DOMPROJEKT d.o.o.
Proizvođač montažnih kuća
Trnjanska cesta 37,
10000 Zagreb
Web stranica:
www.domprojekt.hr
E-mail:
domprojekt@zg.t-com.hr
Telefon: 01 4810 138

VAŽNA NAPOMENA
Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

CIJENA
E/m2
ROH BAU
od 680,00 do 960,00
KLJUČ U RUKE
——-
NETO stambena površina
PDV uključen u cijenu
Datum zadnjeg ažuriranja: 16. 01. 2023
Legenda—-
Uključeno u cijenu ponude
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
VRSTA USLUGE I RADOVA
(ROH BAU)
ROH
BAU
PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Izrada projektne dokumentacije
—-
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja
Hidroizolacija temelja
Termoizolacija temelja
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata
—-
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Izrada i montaža krovna konstrukcije
Izrada i montaža stropova
Stepenište
—–
FASDERSKI RADOVI
Obrada strehe krova
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
—–
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
—–
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi
Postavljanje krovnih opšava
——
STOLARIJA
Vankska stolarija
Unutarnja stolarije
Vanjska vrata
—–
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice
——
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak
——-
INSTALATERSKI RADOVI
1. Razvod elektroinstalace
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove
1.2. Kompletan kablovski razvod
2. Razvod vodovodnih instalacija
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi
3. Razvod kanalizacijske instalacije
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi
——-
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova.
Ličenje unutarnjih zidova i stropova
Zadnja faza elektroinstalacije
(utičnice , prekidačii, osigurači).
Sanitarije
Centralno grijanje
——–
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala
Transport materijala
Istovar materijala
Prijevoz radnika
Smještaj radnika
Ishrana radnika
Osigurana građevinska skela
Osigurana građevinska dizalica
Organizacija gradilišta
(wc, kntejner za otpad, kontejner za alat)
—-
OSTALO
————
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE

Debljina vanjskog zida30,6 cm
36,8 cm
40, cm
Koeficijent prolaza topline W/m2K0,14
0,11
0,093
Debljina unutarnjih zidova15do17
VRSTA I PODRIJETLO DRVETA

OPŠIRNIJE NAPOMENE
Izrada projektne dokumentacije
Domprojekt izrađuje kompletnu projektnu dokumentaciju koja se plaća posebno.
Izrada i montaža vanjskih zidova
Sistem STANDARD: 
Sistem EURO: + cca 4%
Sistem EuroMAX:
Sistem MEGA: + ccc 8%
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Strukturu unutarnjeg zida vidjeti OVDJE
Izrada i montaža krovne konstrukcije
Kod prizemnica – drvena rešetkasta konstrukcija ili klasično krovište sa iskoristivim tavanom što uvećava cijenu kuće za cca 45 EUR/m2, a kod prizemnica s potkrovljem klasična drvena konstrukcija. Pokrov je crijep(“bramac”, “tondach”).
Izrada i montaža stropova
Opis vidjeti OVDJE
Stepenište
Nabava i ugradnja -Unutarnje bukovo stepenište sa ogradom za kuće s potkrovljem ili katnice. Za prizemnice tavanske sklopive ljestve.
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
Sa vanjske strane zidni paneli se oblažu polistirenom d=10 cm koji se lijepi na fermacell ploču, gleta građevinskim ljepilom sa mrežicom i završno obrađuje dekorativnom akrilnom žbukom.
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
Vanjska stolarija
Prozori PVC U=1,1 W/m˛K (pet komora sa staklom ispunjenim plinom)
Unutarnja stolarija
Postavljanje unutarnje stolarije boja hrast ili bukva
Vanjska vrata
Ulazna vrata PVC
Prozorske klupčice
– kamene, vanjske i unutarnje
Dimnjak
jednokanalni SCHIEDEL dimnjak fi 16
Postavljanje gibljivih cijeni (elektroinstalacije)
U zidovima je proveden grubi razvod elektroinstalacija – postavljanje PVC cijevi i razvodnih kutija za prekidače i utičnice u zidu
Osigurana građevinska skela
Fasadna skela kod objekata s više od jedne etaže je u cijeni visoki roh –bau!
Debljina vanjskih zidova
30,6 cm – sistem STANDARD
36,8 cm – sistem EURO
40,0 cm – sistem EuroMAX
45,8 cm – sistem MEGA
Koeficijent prolaza topline W/m2K
U = 0,140 - sistem STANDARD
U = 0,118 – sistem EURO
U = (? ) – sistem EuroMax
U = 0,093 – sistem MEGA
SAŽETI PREGLED RADOVA KOJI NISU OBUHVAĆENI PONUDOM VISOKI ROH BAU DOMPROJEKTA:
 
– Temelji 
– Vanjski radovi: rolete ili grilje, te balkonska ograda 
– Unutarnji radovi: izolacija podova, glazure i završna obrada podova (parket, keramičke pločice…), bandažiranje i bojanje zidova istropova, instalacije: vodovod i kanalizacija, fini razvod elektroinstalacija (KPMO, kabeli, prekidači, utičnice), centralno grijanje,sanitarni uređaji s armaturama 
– Glavni projekt.

DOMPROJEKT – CERIFIKATI ZA KVALITETU

POVEZNICE DOMPROJEKT