Browsing: Otpornost na vjetar

STRAH DA BI DRVENE GRAĐEVINE MOGLE PRETRPITI ŠTETU ZBOG JAKOG VJETRA VELIKA JE PREDRASUDA UTEMELJENA NA STRAHU OD ZLOČESTOG VUKA. Najčešći tip konstrukcije za drvene kuće…