Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Studio DOMUS – ponuda i cijene

Info blog proizvođača montažnih kuća
Studio DOMUS Pula

NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

Studio DOMUS d.o.o. – PULA
Proizvođač montažnih kuća
Pula, 43 Istarske Divizije
( Hrvatska )
Web:
studio-domus.hr
E-mail:
domus.pula@gmail.com
Telefon:
+385 916018061

VAŽNA NAPOMENA
Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

CIJENA
E/m2
ROH BAU – od 750,00
KLJUČ U RUKE – od 1250,00
BRUTO stambena površina
PDV uključen u cijenu
Datum zadnjeg ažuriranja: 08.10.2023.
Legenda
Uključeno u cijenu ponude
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
VRSTA USLUGE I RADOVAROH
BAU
PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Izrada projektne dokumentacije
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja
Hidroizolacija temelja
Termoizolacija temelja
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Izrada i montaža krovna konstrukcije
Izrada i montaža stropova
Stepenište
FASDERSKI RADOVI
Obrada strehe krova
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi
Postavljanje krovnih opšava
STOLARIJA
Vankska stolarija
Unutarnja stolarije
Vanjska vrata
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak
INSTALATERSKI RADOVI
1. Razvod elektroinstalace
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove
1.2. Kompletan kablovski razvod
2. Razvod vodovodnih instalacija
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi
3. Razvod kanalizacijske instalacije
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova.
Ličenje unutarnjih zidova i stropova
Zadnja faza elektroinstalacije
(utičnice , prekidačii, osigurači).
Sanitarije
Centralno grijanje
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala
Transport materijala
Istovar materijala
Prijevoz radnika
Smještaj radnika
Ishrana radnika
Osigurana građevinska skela
Osigurana građevinska dizalica
Organizacija gradilišta
(wc, kntejner za otpad, kontejner za alat)
OSTALO
Certifikat
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskog zida37 cm
Koeficijent prolaza topline W/m2K0,12
Debljina unutarnjih zidova15,5 cm
VRSTA I KLASA DRVENE GRAĐE
KVH grede
I, KLASA

POVEZNICE – Studio DOMUS
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Poveznica-web-mjesta-1-3.png
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Poveznica-facebook-4.jpg
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Poveznica-galeriju-3.jpg
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Pretrazi-objave-PROMO-2.jpg