Energetika

Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13). Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Energetski razred stambenih zgrada

 
Energetski razred Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna
toplinska energija za grijanje za referentne
 klimatske podatke u kWh/(m²a)
 
 A+  ≤ 15
 A  ≤ 25
 B  ≤ 50
 C  ≤ 100
 D  ≤ 150
 E  ≤ 200
 F  ≤ 250
 G  > 250
   

Energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).


Energetski razred nestambenih zgrada

Energetski razred Q”H,nd,ref – relativna vrijednost godišnje
 potrebne toplinske energije za grijanje u
% 
 A+  ≤ 15
 A  ≤ 25
 B  ≤ 50
 C  ≤ 100
 D  ≤ 150
 E  ≤ 200
 F  ≤ 250
 G  > 250
   

Energetski razred nestambene zgrade ovisi o relativnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u %.