Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

DOXAT – ponuda i cijene (RS)

Info blog proizvođača montažnih kuća DOXAT

NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

DOXAT
Proizvođač
montažnih kuća
Požeška 83. Banovo Brdo Čukarica,
Beograd,
Web stranica:
 www.montaznekuce-doxat.com
E-mail:
 igor@montaznekuce-doxat.com
Telefon:
+381 0 11 2516988,
+381 0 61 2638235
Navedene cijene važe samo za Republiku Srbiju (za ostale zemlje kontaktirati ponuđača)
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
CIJENA
E/m2
ROH BAU
Od 480,00
KLJUČ U RUKE
Od 750,00
NETO stambena površina
Navedene cijene važe samo za Republiku Srbiju (za ostale zemlje kontaktirati ponuđača)
PDV uključen u cijenu
Datum zadnjeg ažuriranja: 31. 03. 2022.
LEGENDA—-
Uključeno u cijenu ponude
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
VRSTA USLUGE I RADOVA
ROH BAU
ROH
BAU
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja
Hidroizolacija temelja
termoizolacija temelja
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Izrada i montaža krovna konstrukcije
Izrada i montaža stropova
Stepenište
FASDERSKI RADOVI
Obrada strehe krova
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi
Postavljanje krovnih opšava
STOLARIJA
Vankska stolarija
Unutarnja stolarije
Vanjska vrata
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak
INSTALATERSKI RADOVI
1. Razvod elektroinstalace
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove
1.2. Kompletan kablovski razvod
2. Razvod vodovodnih instalacija
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi
3. Razvod kanalizacijske instalacije
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje
unutarnjih zidova i stropova.
Ličenje unutarnjih zidova i stropova
Zadnja faza elektroinstalacije
(utičnice , prekidačii, osigurači).
Sanitarije
Centralno grijanje
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala
Transport materijala
Istovar materijala
Prijevoz radnika
Smještaj radnika
Ishrana radnika
Osigurana građevinska skela
Osigurana građevinska dizalica
Organizacija gradilišta
(wc, kntejner za otpad, kontejner za alat)
OSTALO
————
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskog zida30,6 do 47,8
Koeficijent prolaza topline W/m2K0,13 – 0,079
Debljina unutarnjih zidova
VRSTA I PODRIJETLO DRVETA15 do 17

OPŠIRNIJI OPIS NAPOMENA