Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Što je rekuperacija zraka?

Rekuperacija zraka je postupak izmjene „potrošenog“ boravišnog zraka sa svježim zrakom iz vanjske okoline u uređaju koji se naziva – rekuperator zraka, na način da:
ZIMI „potrošeni“ sobni topli zrak tijekom svog prolaska kroz rekuperator zagrijava sviježi zrak koji dolazi izvana (grije ga) i takav dogrijani svježi zrak ulazi u boravišni prostor.
Rezultat: u prostor smo „ubacili“ topli svježi zrak, dok bi na klasičan način izmjene zraka npr. otvranjem prozora u prostor ubacili svježi zrak – ali hladan. Ovime smanjujemo potrebnu energiju za grijanjem prostora.
LJETI: potrošeni klimatizirani zrak iz prostora tijekom svojeg prolaska kroz rekuperator hladi sviježi topli zrak koji dolazi izvana, i takav ohlađeni ulazi u boravišni prostor.
Rezultat: u prostor smo „ubacili“ djelomično ohlađeni svježi zrak, dok bi na klasičan način izmjene zraka npr. otvaranjem prozora u prostor ubacili svježi zrak – ali topli. Ovime smanjujemo potrebnu energiju za hlađenjem prostora. (Cijeli članak pročitati na stranici MC SOLAR).