Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Studio DOMUS Pula – karakter poslovnog menadžmenta

Vještine upravljanja i moderna lideršip kultura svake uspješne kompanije prožeta je vrijednostima koje prate interna načela poslovnog bontona. Uostalom to je najmanje što se očekuje od nekoga sa kime ugovarate ozbiljan posao.

Kada jednom u poslovnom svijetu steknete ime koje ulijeva respekt i poštovanje, tada je teško pristati na životne kompromise koji izlaze izvan okvira uobičajenih standarda očekivanih vrijednosti po kojima vas ljudi pamte, prepoznaju i cijene. Ne samo radi drugih, nego i poradi vlastitog mira i osobnog zadovoljstva, jer to je upravo najmanje od onoga što i sami očekujete od sebe. Postojanost u takvoj namjeri je ono što čini karakter ličnosti i prepoznatljivu osobnost svake individue – što u prenesenom svojstvu stabilnog menadžmenta čini osnovu fundamentalne psihologije koja u svojoj praktičnoj primjeni prethodi uspješnom poslovnom upravljanju, bez pristanka na parcijalne trgovinske ustupke i jeftine tržišne kompromise.

Ovakav vid principijelnog upravljanja prepoznajemo u poslovnoj filozofiji cijenjenog istarskog proizvođača montažnih kuća Studio DOMUS Pula, koji u prilikama tržišne oscilacije vrijednosti kvalitete ustrajava na vlastitim standardima bez podilaženja niskim zahtjevima tržišta, oduvijek podložno fenomenu potrošačke psihologije kupaca. Bihevioralna ekonomija ovu vrstu zapažanja (glede spomenutog fenomena) opisuje kao skup različita ponašanja običnih ljudi koja krše pretpostavku racionalnosti prilikom donošenja potrošačkih odluka, uslijed različitih vanjskih utjecaja – kako objašnjava rječnik economy-pedia.com

Evo nekoliko primjera iz istog izvornika:
„- Informativna lavina: Potrošači moraju usporediti mnoge mogućnosti i značajke, što dovodi do zabune, nasumičnog odabira ili čak uopće ne donose odluke.
– Heuristika: Potrošači često prečacima donose odluke. Tako se, na primjer, umjesto da analiziraju sve informacije, ograničavaju na kupnju istih stvari kao i njihovi prijatelji ili obitelj.
– Ostavština: Potrošači obično nerado mijenjaju dobavljača ili robne marke zbog straha da ne pogriješe.
– Inercija: Potrošači uglavnom ne mijenjaju davatelje usluge kada se moraju potruditi (poput isključivanja klauzule o automatskoj obnovi).
– Kratkovidnost: Potrošači imaju kratkoročnu viziju koja favorizira trenutno uživanje, a ne čekanje da uživaju u budućnosti. Tako, na primjer, kada se moraju donijeti odluke o dugoročnom ulaganju ili mirovinskoj štednji, potrošači ne pridaju dovoljnu vrijednost budućim uplatama.
– Okvir: Na potrošače utječe način ili okvir u kojem su informacije predstavljene. Ponekad isti podaci prikazani na različite načine dovode do različitih odluka.
– Averzija prema riziku: Želja da se izbjegne gubitak veća je od želje da se nešto stekne.“

Ovaj psihološki fenomen poglavito dolazi do izražaja u vrijeme duboke ekonomske krize, kada uslijed smanjene kupovne moći građana konglomerat robne ponude čine jeftini proizvodi niske kvalitete.
Takve prilike najviše pogađaju kvalitetne robne marke čiji visoko postavljeni tehnološki standardi sami po sebi ne ostavljaju dovoljno prostora za spuštanje cijene – poglavito kada je riječ o granama industrije gdje su standardi proizvoda propisani strogim zakonskim normama.

U takvim situacijama mnoge firme sklone su preorijentirati proizvodnju na proizvode niže klase – siromašnijih normativa, koje, da stvar bude gora, većina kupaca uopće i nije svjesna.

U industriji montažnih kuća to se može uočiti na primjeru usporedne kvalitete različitih ponuda čiji standardni nesrazmjer po svim tehnološkim normativima razotkriva dubinu potencijalnog rizika kojima se neinformirani kupci izlažu pri odabiru – čak i oni kojima u samoj konačnici cijena kuće i ne predstavlja problem, nego se vode onom razumnom logikom: zašto platiti više kada isto to mogu dobiti za niže – nesvjesni da „isto to“ uopće nije „isto“.

Na ovu činjenicu konstantno nastojimo skretati pozornost domaćih kupaca, nizom savjeta i uputa, kako bi izbjegli mogući investicijski rizik, pri čemu je dobra informiranost najbolja garancija pravovaljanog izbora – a što je ujedno i primarna zadaća našeg internetskog portala, čija uloga je određena već u samom imenu. Kao proklamirani medijski internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća, dužnost nam je aktualizirati ovu vrstu pitanja i podastrijeti primjere etabliranih proizvođača koji svojom poslovnom politikom doprinose stabilnosti u unapređenju kvalitete domaće industrije montažnih kuća. A kako je riječ o mjerljivim i lako usporedivim faktorskim veličinama ne postoji opasnost pogreške koji bi nas navela na krivu procjenu.

Upravo iz toga razloga, a slijedom gore navedenog, odgovorno možemo zaključiti da proizvođača montažnih kuća Studio DOMUS Pula – sudeći prema rezultatima opsežne i sveobuhvatne analize njihovih referenci – karakterizira postojanost visoke kvalitete koja njihove kuće drži konstantno u najvišem razredu standardne ponude od samog početka. Za loše informirane kupce koji polaze iz uvjerenja da su sve montažne kuće u istome kvalitativnom rangu (a prema našem dugogodišnjem iskustvu, takvih je nemali broj) ovo je veoma bitno primiti na znanje – jer ugovarajući kupnju kuće Studio DOMUS Pula, ne postoji šansa da se poradi vlastite naivnosti dobije lošije od očekivanog.

BLOG UREDNIKA

Više informacija o montažnim kućama Studio DOMUS Pula vidjeti na stranici proizvođača OVDJE