Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Razlike između izolacijskih materijala EPS-a i kamene vune

Razlike između izolacijskih materijala EPS-a i kamene vune u sustavima: Proizvode od ekspandiranog polistirena (EPS) možemo okarakterizirati samo kao toplinsko izolacijske materijale dok se svi proizvodi od kamene vune definiraju kao proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu.

Proizvode od ekspandiranog polistirena (EPS) možemo okarakterizirati samo kao toplinsko izolacijske materijale dok se svi proizvodi od kamene vune definiraju kao proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu.

Razlike između izolacijskih materijala EPS-a i kamene vune u sustavima:
Proizvode od ekspandiranog polistirena (EPS) možemo okarakterizirati samo kao toplinsko izolacijske materijale dok se svi proizvodi od kamene vune definiraju kao proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu.

Zajednička svojstva: približno jednake vrijednosti koeficijenta toplinske provodljivosti λ (W/mK)

Prednost EPS-a: jeftiniji, lakše i brže se ugrađuje

Prednosti kamene vune (lamele Knauf Insulation FKL i ploče Knauf Insulation FKD-S):

SVOJSTVO

PAROPROPUSNOST: Svojstvo kojim se postiže nesmetan prolazak viška vodene pare i vlage iz unutarnjih prostora i građevnih dijelova čime se postiže znatno ugodnija i zdravija mikroklima unutarnjih prostora (niža relativna vlažnost unutar prostorija). Dokaz vrijednosti faktora otporu difuziji vodene pare može se vidjeti u tablici 4. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08). Prema toj tablici EPS je 60 puta paronepropusniji u odnosu na mineralnu vunu. Upravo je i to jedan od razloga ubrzanog pokušaja razvoja paropropusnijih proizvoda od EPS-a (primjer Baumitovog „Open plus“ sustava).

ZAŠTITA OD POŽARA: Proizvodi od kamene vune spadaju u klasu gorivosti A (negorivi materijali), dok se za proizvode od EPS (klasa E) niti ne može govoriti o gorivosti budući da su isti topivi već na temperaturama 75-80°C. Doduše, proizvođači koriste pojam „samogasivi“, ali to ne znači da nije goriv. Poznata je činjenica da EPS prilikom gorenja otpušta izuzetno otrovne plinove koji u slučaju pojave vatre (požara) mogu lako izazvati gušenje i trovanje korisnika objekta. Upravo iz tog razloga većina europskih zemalja u proptupožarnoj regulativi nalaže da se kod objekata koji su izolirani EPS-om iznad otvora po cijelom opsegu zgrade u visini od min. 1 m. moraju izvoditi „pojasevi“ od negorivog materijala (mineralne vune). Kod nas je to djelomično regulirano „prastarim“ Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (sl.list 07/84), čl.17.  

ZAŠTITA OD BUKE: Kamena (mineralna) vuna „zahvaljujući“ svojoj vlaknastoj strukturi ima sposobnost „pretvaranja“ zvučne u toplinsku energiju čime taj materijal u sustavu doprinosi povećanju zvučne izolacijske moći građevnog dijela. EPS ne doprinosi niti najmanje.

TEMPERATURNI RAD: Kamena vuna ima zanemarivi toplinski rad pri visokim (niskim) i naglim promjenama temperatura. Taj rad iznosi 0,05 mm/ m/100K. Za EPS iznosi 6 mm/ m/100K. To može biti i jedan od bitnih razloga ubrzanijeg propadanja (pucanja) fasada izvedenih od EPS-a (pogotovo EPS-a koji nije deklariran kao isključivo fasadni).

OTPORNOST NA UDAR: Kamena vuna kao elastičniji materijal od EPS-a ima daleko veću otpornost na udar (npr. udar tuče) upravo zbog svoje elastičnosti i sposobnosti „amortiziranja“ udaraca.

OTPORNOST NA MIKROORGANIZME I ŠTETOČINE (ptice, crve, mrave…): Prema klasifikaciji otpornosti na kemikalije, kamena vuna spada u skupinu otpornih, a EPS u skupinu relativno otpornih materijala. To može odositi i na otporn na benzinske pare.

TRAJNOST: Kamena vuna je apsolutno otporna i nema zabilježenih slučajeva oštećenja od strane spomenutih dok je u slučaju EPS-a to gotovo redovita pojava.

STATIČKI ELEKTRICITET: Kod mineralne vune zanemariv, ali u slučaju EPS-a dominantna karakteristika koja uzrokuje pojačano privlačenje prašine što u relativno kratkom vremenu ima za posljedicu loš estetski dojam završnih slojeva fasada s izolacijom od EPS-a.

MANIPULACIJA KVAALITETOM MATERIJALA: Prilikom izvedbe ETICS sustava nema bojazni od „zamjene“ proizvoda. Lamele kamene vune Tervol DP-9 LAM ili ploče Tervol PTP su jedinstvene i ne mogu se zamijeniti drugim „lošijim“ proizvodima, a da se to prilikom izvođenja ne zamijeti. EPS za fasade mora biti odležan, mora se proizvesti iz nerecikljiranog materijala i strogo određenegustoće. Kako to kvalitetno kontrolirati. Iz prakse se vidi – vrlo teško, što za posljedicu ima pojavu nekvalitetnih, necertificiranih, ali vrlo jeftinijh proizvoda od EPS-a koji omogućuju znatnu zaradu izvoditeljima i izuzetno nekvalitetnu fasadu korisnicima.

IZVORNIK: www.zelenaenergija.com