Energetska učinkovitost

Pasivne kuće troše manje energije

Pasivna kuća je maksimalno izolirani objekt koji potrebnu toplinsku energiju za grijanje dobiva iz toplinskih dobitaka nastalih u samom objektu (toplina tijela, toplina iz kućanskih aparata, toplina koja nastaje kuhanjem…) i vanjskih prirodnih toplinskih dobitaka (sunčeva energija, geotermalna energija, energija vjetra i vode…).

Pasivne kuće troše manje energije
Pasivne kuće troše do 90 posto energije manje od klasičnih, a u Austriji država i lokalna zajednica potiču gradnju takvih kuća. Naziv „Pasivna kuća“ došao je iz činjenice da se u takvim objektima glavnina toplinske energije dobiva na pasivan način bez sagorijevanja fosilnih goriva (nafta, plin, ugljen) čime se radikalno smanjuju troškovi grijanja i izuzetno pozitivno utječe na zaštitu okoliša i općenito održivi razvoj.

Pasivna kuća je maksimalno izolirani objekt koji potrebnu toplinsku energiju za grijanje dobiva iz toplinskih dobitaka nastalih u samom objektu (toplina tijela, toplina iz kućanskih aparata, toplina koja nastaje kuhanjem…) i vanjskih prirodnih toplinskih dobitaka (sunčeva energija, geotermalna energija, energija vjetra i vode…).

Izraz „Pasivna kuća“ upotrebljen je zato što pasivni toplinski dobici dobiveni eksterno iz sunčevog zračenja kroz prozore i interno iz toplinskih emisija kućanskih aparata i ukućana je u osnovi dovoljno za održavanje ugodne temperature prostorija tijekom sezone grijanja. Postoje brojne dvojbe vezane za sam naziv i mišljenja koje on donosi jer većina Pasivnih kuća u Srednjoj Europi koristi aktivan sustav grijanja. Obično je to samo grijaća spirala u ventilacijskoj cijevi. Odnosi se na poseban standard gradnje obiteljskih kuća s udobnim uvjetima tijekom ljeta i zime, bez tradicionalnog sustava grijanja i aktivnog hlađenja. To podrazumijeva vrlo dobru izolaciju, vrlo visoku zrakoneporpusnost, dok kvalitetu zraka garantira mehanički ventilacijski sustav visoke toplinske učinkovitosti. Pasivna kuća predstavlja uznapredovali stadije niskoenergetske kuće.

Pasivna kuća sjedinjuje vrhunsku arhitekturu i visoku tehnologiju s ciljem postizanja energetske učinkovitosti i udobnosti. Treba naglasiti da je gradnja pasivnih objekata skuplja samo 10 do 20 % od klasičnih, te da je to dugoročno gledano jedna najmudrijih i najsigurnijih investicija.

Konkretno, smanjuje se potrošnja fosilnih goriva, smanjuje se emisija stakleničkih i drugih štetnih plinova, smanjuje se onečišćenje okoliša, smanjuje se ovisnost o nafti i plinu koje moramo sačuvati za industriju.

Pasivna kuća može biti obiteljska kuća, višestambena zgrada, poslovni objekt, industrijska hala, škola, dječji vrtić, sportska dvorana, crkva… Nema ograničenja. Ona svojom vrhunskom termoizolacijom, inteligentnom ventilacijom i ostalim sofisticiranim strojarskim sustavima postiže nevjerojatne uštede energije, iskorištava obnovljive izvore energije, te osigurava zdravu i ugodnu mikroklimu unutarnjih prostorija. Dodatne uštede postižu se mudrom arhitekturom i povoljnom orijentacijom objekta prema suncu, niskotemperaturnim plošnim sistemima grijanja i hlađenja itd.

Uštede su toliko značajne da, u usporedbi s klasično građenim objektima, pasivna kuća troši 10-ak puta manje energije! Takvoj pažljivo planiranoj, pomno projektiranoj i mudro dizajniranoj građevini potrebno je vrlo malo energije da u njoj stanarima zimi bude ugodno toplo, a ljeti ugodno svježe.

Pasivna kuća rješava sve potrebe za energijom bez potrebe za klasičnim gorivima kao što su nafta, plin, ugljen ili drvo - s time da se u tom smislu može otići i korak dalje ugradnjom fotonaponskih kolektora za proizvodnju struje koji omogućuju proizvodnju električne energije i potpunu energetsku neovisnost. Takva se investicija u trenutačnim hrvatskim uvjetima sama isplati već za 7 do 10 godina, s time da se taj period (povrata investicije) sve više smanjuje pojeftinjenjem opreme te raznim poticajima i subvencijama.

Koncept pasivnih kuća temelji se na održivoj i energetski učinkovitoj gradnji. Osnovno načelo takvih kuća je smanjiti zahtjeve za energijom potrebnom za zagrijavanje prostora, odnosno reducirati toplinske gubitke što je više moguće jer će time toplinski dobici biti gotovo u cijelosti dovoljni kako bi se postigla i održala željena temperatura u unutrašnjosti objekta. Takvi se uvjeti prije svega postižu povoljnom orijentacijom i oblikovanjem kuće, visokim nivoom njene toplinske izolacije vanjske opne te kvalitetnim sustavom provjetravnja (ventilacije) prostora koji je neophodan u takvom konceptu.