Energetika

Usporedba toplinske efikasnosti zida montažne i zidane gradnje
Vrijednosti koeficijenta prolaza topline uzete su sa deklaracija tvrtki koje slove kao kvalitetni ponuđači u regiji, ali primjećujemo da one često kod različitih ponuđača za istu strukturu zida odstupaju i do 0,02 W/m2K, no unatoč ovoj neujednačenosti prikazane veličine dobro oslikavaju odnose u toplinskoj efikasnosti zidova montažnih i zidanih kuća i mogu biti pouzdan orjentir za usporedbu.
Toplinski kapacitet finskih drvenih kuća Hirsiset
Koeficijent prolaza topline (oznaka U) je količina topline koju građevina gubi u 1 sekundi po metru površine, kod razlike temperature od 1K, izraženo u W/m2K. Koeficijent "U" je bitna karakteristika vanjskog elementa konstrukcije i igra veliku ulogu u analizi ukupnih toplinskih gubitaka (kWh/m2), a time i potrošnji energije za grijanje. Što je koeficijent prolaska topline manji, to je toplinska zaštite zgrade bolja.
Sve o PVC stolariji
StolarijaPVC.hr je website koji će vam pomoći da se u potpunosti upoznate s tim je što je to PVC stolarija (ponekada zvana i plastična stolarija), što su u stvari PVC profili i koja je razlika među njima u praksi, na što paziti kod izbora stakla za vaš novi prozor te kolike će vam stvarne uštede donijeti zamjena postojeće stolarije PVC stolarijom.
Gradnja pasivne kuće
Jednom kada odlučimo sagraditi takav objekt, kao prvi korak koji moramo poduzeti (premda će zahtijevati određene kompromise) je slijediti osnovne principe i metode pasivne gradnje, spomenute u ovom članku, i možemo početi s projektiranjem i gradnjom.
Toplinske pumpe
Toplinska pumpa funkcionira na istom principu kao i kuhinjski hladnjak samo je ovdje sve obrnuto. Hladnjak oduzima toplinu namirnicama i ispušta je u okolni prostor. Tekući rashladni medij isparava u izmjenjivaču topline, prelazi u plinovito stanje, naglo se hladi i oduzima toplinu svim okolnim toplijim predmetima (zato je hladnjak dobro zatvorena i temeljito izolirana kutija).
Regulacija sustava grijanja
Toplinska ugodnost je stvar navike i osobne percepcije ugodnosti. Međutim, postoje određene preporuke za održavanje temperatura u pojedinim prostorima kojih bi se trebali pridržavati:
Grijanje uz pomoć solarnih kolektora
Solarni sustavi se osim za zagrijavanje potrošne tople vode koriste i za dogrijavanje u sustavima grijanja, pogotovo u prijelaznim mjesecima (proljeće i jesen). Koristeći tako dobivenu energiju, moguće je uštedjeti do 30% energenata korištenih za sustav grijanja. 
Dizalice topline

Dizalica topline u mogućnosti je energiju zemlje, vode ili zraka pretvoriti u iskoristivu toplinu, pritom trošeći približno 2,5 - 4 puta manje električne energije nego električni radijatori ili peći za istu dovedenu toplinu.

Izbor sustava za grijanje

Sustavigrijanja su neizostavni dio instalacija u kućanstvima u Hrvatskoj.Odabir sustava ovisi o geografskojlokaciji odnosno vremenskim uvjetima, raspoloživim energentima,položaju i tipu zgrade, vremenu korištenja zgrade, investicijskim i pogonskimtroškovima, zakonima, propisima, normama, preporukama te utjecaju na okoliš.

Načela gradnje pasivne kuće

Gradite linovu kuću, zašto ne bi ste dozvolili suncu da vam uštedi energiju i novce zagrijanje? Evo nekoliko osnovnih pravila pri projektiranjupasivnih kuća:

Pasivna kuća

Pasivna kuća je objekt u kojem se zahvaljujući načelima pasivne gradnje iprimjeni načela energetske učinkovitosti postiže ugodna atmosfera bez zasebnogsustava grijanja i klimatizacije. Maksimalna potrošnja pasivnekuće uz zadovoljenje primarnihenergetskih potreba uključujući toplu vodu i struju, ne bi trebalaprelaziti 20 kWh/m2 godišnje.

Stolarija

 Prozor jenajdinamičniji dio vanjske ovojnice zgrade, koji istovremeno djeluje i kaoprijemnik koji propušta sunčevu energiju u prostor te kao zaštita od vanjskihutjecaja i toplinskih gubitaka. Ukupni gubici kroz prozore iznose 50%toplinskih gubitaka zgrade, obično su i desetak puta veći od onih kroz zidove,pa je jasno koliku važnost igra energetska učinkovitost prozora u ukupnimenergetskim potrebama zgrade.

Toplinska izolacija krova ili stropa prema negrijanom tavanu

Gubici topline kroz krov mogu biti i do 30%. U ovisnosti od toga koristi li se potkrovlje za stanovanje ili ne, potrebno je izolirati ili direktno krov ili strop prema negrijanom potkrovlju.

Toplinska izolacija poda na tlu ili poda iznad otvorenog ili negrijanog prostora

Toplinskigubici kroz pod čine 10% od ukupnih toplinskih gubitaka kuće, apostavljanjem toplinske izolacije moguće ih je smanjiti i za 60%.Predlažemo pod izolirati s 10 cm toplinske izolacije. 

Niskoenergetske kuće

Niskoenergetske kuće temelj su primjene održive gradnje tijekom cijelog svog životnog vijeka, počevši od građevinskog materijala čija proizvodnja ne opterećuje okoliš, preko njihove energetske učinkovitosti i racionalnog trošenja energenata tijekom životnog vijeka, pa sve do racionalnog gospodarenja otpadom.

1
2
3
4