Obnovljivi izvori energije

Rješenje za napajanje telekomunikacijskih baznih stanica

Za opskrbu električnom energijom telekomunikacijskih baznih stanica, koje su nerijetko na osamljenim mjestima i bez spoja na javnu elektroenergetsku mrežu, sve češći su fotonaponski moduli ili male vjetroturbine, dok za pohranu energije u takvim slučajevima služe baterije, odnosno akumulatori.

Rješenje za napajanje telekomunikacijskih baznih stanica
Za opskrbu električnom energijom telekomunikacijskih baznih stanica, koje su nerijetko na osamljenim mjestima i bez spoja na javnu elektroenergetsku mrežu, sve češći su fotonaponski moduli ili male vjetroturbine, dok za pohranu energije u takvim slučajevima služe baterije, odnosno akumulatori. Ipak, autonomnost takvih sustava mogla bi se znatno povećati dodavanjem gorivnih ćelija. Nekoliko takvih baznih stanica u Hrvatskoj je već u uporabi.

U skladu sa svjetskim trendovima, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu razrađeno je rješenje za proizvodnju vodika pomoću elektrolize vode, koristeći viškove električne energije kada je njezina potrošnja manja od proizvodnje, a baterije (akumulatori) su već pune. Takvo je rješenje vrlo prikladno za opskrbu električnom energijom telekomunikacijskih baznih stanica koje se nalaze na osamljenim mjestima, a nerijetko i bez pristupa na javnu elektroenergetsku mrežu (npr. na otocima, planinskim vrhovima).

Osnovni problem koji se pojavljuje pri opskrbi baznih stanica električnom energijom je da se radi o premalom potrošaču za koji je spajanje na elektroenergetsku mrežu preskupo, a ponekad i tehnički neizvedivo (il. 1). Stoga su se do sada često koristili fotonaponski sustavi s ugrađenim solarnim baterijama za pohranu električne energije kako bi se ona mogla koristiti u noćnim satima, kada FN moduli ne proizvode struju. Kao dodatno rješenje pri tome je moguća i vjetroturbina.

No, osnovni problem takvog sustava je što je skup i nepouzdan, a redovito zahtijeva pričuvno (‘back-up’) rješenje, za što se koriste dizelski agregati. Tada se nameće logično pitanje: zašto se u takvim slučajevima ne bi koristile gorivne ćelije?


Izvor: Energetika-net.com