VIJESTI

Realne cijene montažnih kuća

Na adresu redakcije našeg portala svakodnevno dobivamo upite o cijenama montažnih kuća. Pitanje se uglavnom odnosi na cijenu kuće po kvadratnom metru. Kako dakle stvari stoje?

Realne cijene montažnih kuća
S obzirom na veliki broj ponuđača, takvu procjenu je pogrešno davati iz nekoliko razloga: 

1. Cijena kuće ne određuje se po m2, već po količini utrošenog materijala. To znači da dvije kuće veličine 100 m2 iskoristivog prostora kod istog ponuđača mogu imati različitu cijenu, koja najčešće proizlazi iz razlike u broju pregradnih zidova ili debljini zidnih stijenki, odnosno dimenzijama nosive konstrukcije. Konkretno, debljina zida može proizaći na temelju dimenzija (širine) nosive drvene konstrukcije ili na temelju debljine toplinske fasade, tj stiropora. Što je velika razlika. 

2. Kvaliteta drvene građe je druga stavka na koju treba obratiti pažnju. Prva klasa KVH greda (koju koriste mahom sve renomirane firme) je, naravno, skuplja od drugorazrednog drveta. 

3. Obim poslova uračunatih u cijenu. Naime, visoki ROH BAU kao najčešća ponuda može obuhvatiti manje ili više stavki u količini radova. Zato na ovu stavku treba posebno obratiti pažnju prilikom usporedbe dviju ponuda različitih ponuđača. Obično sugeriramo kupcima da provjere koje stavke ne ulaze u ponudu, odnosno koje poslove treba odraditi do useljenja. 

4. Vrste krovišta. Da li je u ponudi krov sa prohodnom tavanicom  (kao u primjeru varaždinske tvrtke CHASMA) ili je riječ o izvedbi krova u obliku rešetkastih krovnih nosača, tzv. bindera koja čini ponudu većine ponuđača. 

5. Udaljenost gradilišta od lokacije ponuđača. Ista tipska kuća ponuđača iz Zagreba košta više ako ju gradite u Dubrovniku nego u Zagrebu. Ali to ne mora biti slučaj kod svih. 

OKVIRNE CIJENE U PONUDI FIRMI NA PORTALU MONTAŽNE I DRVENE KUĆE 

Iz svega navedenog može se zaključiti da su cijene koje smo objavili na našem portalu samo okvirne i zato su izražene u rasponu. 

REFERENCE FIRMI 

Reference firmi također igraju značajnu ulogu u formiranju cijene. Firme visoke reputacije koje su stekle veliko povjerenje kupaca, a time osigurale potražnju za vlastitim uslugama, obično tu povlasticu i naplate, dok se nove firme koje se tek bore za svoj tržišni status probijaju na tržište konkurentnijom cijenom usluge. 

Savjet kupcima: Pratite novosti na našij stranici TEME sa najrelevantnijim informacijama iz područja gradnje montažnih kuća, a prilikom analize  ponuda i cijena na info blogovima firmi obavezno pročitati sve važne napomene koje se nalaze na početku članka.