18 svibnja, 2022

Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Prohodna tavanica u standardnoj ponudi tvrtke CHASMA d.o.o.

Montažne kuće u izvedbi tvrtke CHASMA d.o.o. – hrvatske partnerske tvrtke najveće tvornice montažnih kuća na prostoru bivše Jugoslavije STECO CENTAR iz Bjeljine – u svojoj standardnoj ponudi nudi izvedbu krovne konstrukcije sa projektnim rješenjem PROHODNE TAVANICE.

U svakoj ponudi pojedine firme koju prezentiramo na našem portalu, na samom početku ističemo napomenu koja usmjerava investitore da prije analize priložene ponude pročitaju veoma bitne upute sa konkretnim smjernicama za usporednu procjenu odnosa kvalitete i obima poslova uračunatim u cijenu gradnje. Ovih dana pronašli smo jednu veoma interesantnu i po nama iznimno bitnu stavku u standardnoj ponudi tvrtke CHASMA koja svakako zaslužuje da ju se izdvoji.

Montažne kuće u izvedbi tvrtke CHASMA d.o.o. – hrvatske partnerske tvrtke najveće tvornice montažnih kuća na prostoru bivše Jugoslavije STECO CENTAR iz Bjeljine – u svojoj standardnoj ponudi nudi izvedbu krovne konstrukcije sa projektnim rješenjem PROHODNE TAVANICE.

Dakle riječ je o izvedbi krovišta sa iskoristivim tavanskim prostorom od cca 70% krovne površine uračunatom u cijenu, što je veoma bitna stavka na koju treba obratiti pažnju prilikom usporedbe standardnih ponuda ostalih firmi, koje u okviru istih nude mahom krovne izvedbe u obliku rešetkastih krovnih nosača, tzv bindera, dok se izvedba krova u obliku prohodne tavanice dodatno ugovara.

I to je upravo ono na što skrećemo pozornost investitorima da se ne hvataju odmah za cijenu kuće u ponudi, već dobro usporede odnos uloženog i dobivenog.

Razliku između prohodne tavanice i rešetkaste krovne konstrukcije izvedene na krovnim nosačima (binderima) možete vidjeti na priloženim slikama.

Prohodna tavanica
Prohodna tavanica
Rešetkasti krovni nosači – binderi

Naglšavamo da tvrtka CHASMA izvodi gradnju na cijelom području Hrvatske , a njihovu okvirnu ponudu možete vidjeti OVDJE