Predstavljamo domaće regionalne tvrtke

Krivaja TMK

Jedan od vodećih brendova u gradnji visoko kvalitetnih montažnih kuća na području bivše Jugoslavije, sigurnim koracima nastavlja bogatu tradiciju. Zanimljiva kratka povijest otkriva dugi put do uspjeha. Upoznajmo Krivaju TMK 

Krivaja TMK
1884. 
Tradicija drvne industrije u ovome kraju počinje dosta davno sa dvije kompanije Gregerson & Söhne and Eisler und Ortlieb, koje su prve prepoznale izobilje šumskog bogatstva Zavidovićkog kraja. Tvornica Eisler undOrtlieb-a je opisana kao jedna od najvećih i najmodernijih postrojenja u tadašnjoj Evropi. 

1949.
 Industrijsko poduzeće "Krivaja" Zavidovići, naša matična kompanija, rođena je na leđima te dvije kompanije i u godinama koje slijede postaje jedna od najvećih i najpoznatijih poduzeća bivše Jugoslavije.
 
1952. 
Već u ranim '50- im počinje proizvodnja montažnih kuća na bazi lakih montažnih građevinskih elemenata i lameliranog ljepljenog drveta. Od samog početka do danas Krivaja-TMK d.o.o. se nametnula kao lider u montažnoj gradnji u regiji. 

1987. 
Krajem sedamdesetih do početka devedesetih godina prošlog stoljeća Krivaja je napravila montažni objekat na skoro svakom dijelu planete. U Skoplju, za samo pet mjeseci, je montirano 2060 stanova i 53 drugih objekata.U Turskoj dodatnih 700, i na hiljade kvadratnih metara u Iraku i ostalim dijelovima Zemlje. I danas s ponosom gledamo na naše objekte izgrađene prije tri ili četiri desetljeća. 

2005. 
Nakon uspješne privatizacije Krivaja-TMK d.o.o. postaje direktni sljedbenik IP Krivaja d.o.o. Zavidovići montažnog građevinarstva, čime smo preuzeli kompletan Know-How stečen izgradnjom kompletnih naselja, industrijskih i sportskih kompleksa, te turističkih i urbanih cjelina.

2008. 
Samo tri godine nakon privatizacije vidljiv je značajan pomaku modernizaciji, izgradnjom prve niskoenergetske kuće u Bosni i Herzegovini. To je samo jedan od mnogih pomaka ka potpuno modernoj proizvodnji. 

2012. 
2012 je godina naše potpune evolucije i modernizacije, sa značajnim ulaganjem i partnerstvima krenuli smo na razradu standarda pasivnih kuća u isto vrijeme značajno proširujući kapacitet i kvalitet. 

 (koristili smo info sadržaj sa službene web stranice Krivaja TMK) 

A više o ponudi tvrtke Krivaja TMK pogledajte OVDJE