Certifikacija

Hrvatske šume d.o.o. - FSC certifikat

“Hrvatske šume” su od 2002. godine nositelji FSC certifikat za gospodarenje šumama. FSC certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. FSC certifikat predstavlja veliku čast i međunarodno priznanje načinu gospodarenja šumama unutar "Hrvatskih šuma" koje se odvija u skladu sa strogim kriterijima.

Hrvatske šume d.o.o. - FSC certifikat
 

“Hrvatske šume” su od 2002. godine nositelji FSC certifikat za gospodarenje šumama. FSC certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. FSC certifikat predstavlja veliku čast i međunarodno priznanje načinu gospodarenja šumama unutar "Hrvatskih šuma" koje se odvija u skladu sa strogim kriterijima. Time je hrvatska šumarska struka koja već generacijama na odgovoran način gospodari izuzetno značajnim nacionalnim resursom dobila veliko priznanje. 

Također, činjenica da „Hrvatske šume“ mogu sve svoje proizvode stavljati na tržište kao FSC certificirane je od ogromnog značenja za hrvatsku drvnu industriju s
obzirom da najveći dio njihove sirovine dolazi upravo iz tog izvora. Drvoprerađivači su tu priliku prepoznali tako da u Hrvatskoj trenutno ima preko 150 FSC COC certificiranih tvrtki koje su time stekle veliku komparativnu prednost. Postojanje certifikata bi trebalo potaknuti izvoznu orijentaciju naše drvne industrije i to tako da se postigne veća dodana vrijednost na proizvode. S obzirom da je Hrvatska bila prva zemlja u regiji koja je mogla ponuditi FSC certificirane drvne proizvode, kumulativni efekti poboljšane tržišne pozicije u sada, gotovo već 10 godina FSC certifikata sigurno nisu bili zanemarivi. Činjenica da je Hrvatska bila prva zemlja u regiji koja je stekla FSC certifikat predstavlja također i veliki iskorak hrvatskog šumarstva te je kao takav jedan od većih dometa struke. 
 
S obzirom da je certifikacija proces, a ne jednokratna akcija, to je trajna posvećenost odgovornom gospodarenju od kritične važnosti. To u načelu znači da će održavanje visokih standarda FSC trebati biti trajna orijentacija HŠ-a, te da je pred nama niz obaveza koje moramo ispuniti kako bismo zadržali certifikat. To činjenicu valja imati na umu jer ponekad je javljaju mišljenja da je FSC certifikat jednostavna nagrada za tradicionalan način gospodarenja šumama, koja je dodijeljena automatski i ne zahtijeva nikakve dodatne akcije. Neke odredbe FSC standarda dovode određena ograničenja u gospodarenje šumama (npr. nedozvoljeni pesticidi), ali je njihov cilj pronaći manje štene alternativne metode koje će postići istovjetne efekte i biti manje štetni za okoliš. Takve metode postoje i naša je dužnost kao šumara uvijek tragati za boljim i naprednijim metodama gospodarenja šumama. Svaki smisleni razvoj šumarske organizacije uzima u obzir prilike u okruženju koje su se uvijek pokazale takve da ograničuju određene tehnike za koje se onda želi pronaći povoljnija alternativa. 

Certifikacija šuma, s obzirom na to da je prisutna već oko deset godina polako ulazi svoju zrelu fazu. Na nju se više ne gleda kao na čudnu novotariju koja donosi neka nerazumna ograničenja, već kao dio redovnog svakodnevnog šumarskog posla.  Osnovni principi FSC standarda su ionako ugrađeni i naše zakonodavstvo, iskustvo i šumarsku praksu. Dobrim gospodarenjem šumama po FSC kriterijima trajno dokazujemo ispravnost naše struke i dodatno je legitimiramo pred općom javnosti.Za običnog građanina, kupca drvnih proizvoda, zaštićeni FSC logotip znači da proizvod koji kupuje nije proizveden tako da su zbog njega žrtvovane šume, te da on svojim potrošačkim postupkom nije pridonio nemilosrdnoj eksplotaciji šumskih resursa.