28 lipnja, 2022

Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

“Power of the Space”-znanstveni susret drevne i suvremene arhitekture

Vastu kaže da kada isprojektiramo kuću prema određenim pravilima, stvoriti ćemo živ organizam koji je sposoban vibrirati u skladu sa čovjekom! Kroz precizne matematičke formule, možemo rekreirati proces u kojem se iz apsolutnog prostora stvara život koja je tada prisutna u našim formalnim izričajima koje smo tim procesom stvorili što se odnosi na kuće, skulpture, ples, muziku...

Vastu kaže da kada isprojektiramo kuću prema određenim pravilima, stvoriti ćemo živ organizam koji je sposoban vibrirati u skladu sa čovjekom! Kroz precizne matematičke formule, možemo rekreirati proces u kojem se iz apsolutnog prostora stvara život koja je tada prisutna u našim formalnim izričajima koje smo tim procesom stvorili što se odnosi na kuće, skulpture, ples, muziku…

VASTU

/MAYAN-otac VASTU znanosti/

Autor VastuShastra koje čine temeljni dio VASTU znanja je bio MAYAN, izrazito poznat islavan arhitekt i inženjer koji je živio u vrijeme oko 10 000 pr.ne. Autor je mnogobrojnih spisa od kojih su Mayamata Vastu Shastra, Surya Siddhaante i Ainiram, sačuvane.

U njegovo vrijeme nazivali su ga Kalajnaani- “poznavatelj zakona vremena” jer je upravo on uveo pojam prostor-vrijeme, koji je u naše doba Einstein nazvao prostorno-vremenski kontinuum.

Otkrivši odnose vremena i prostora, vibracije i forme, Mayan je postavio revolucionarni koncept projektiranja kroz koji se u sagrađenu formu unosi životnost i svjesnost. Mayanova zasluga je sustav matematičkih formula sa kojim možemo opisati energetsku vibracijsku strukturu nemanifestiranog i manifestiranog prostora te proces transformacije jednog u drugi.

MATRICA

/prostor&materija=ENERGIJA=MATRICA/

S obzirom da se arhitektonsko projektiranje bavi u osnovi, davanjem oblika prostoru,važno je postaviti pitanje: što je zapravo prostor? Prema našim osjetilima rekli bi: sve ono što nije između onog što je! Klasično doživljavamo, i u arhitekturi uobičajeno, prostor smatramo praznim. No kada samo malo zavirimo u područje fizike otkriti ćemo da je sve energija. Ono što doživljavamo kao materiju samo je različita energetska gustoća jedno te istog energetskog polja. Naime, atomi od kojih se sastoji sva materija su 99,99999 %prazni. Materija je posljedica formiranja harmoničnog stojnog vala unutar polja.

Povijest prisutnosti sveprožimajućeg polja u službenoj znanosti je jako duga. Prvi jeAristotel uveo pojam -eter- nazivajući ga 5.elementom. U 19.st je eter bio potpuno prihvaćen kao medij za prenos svijetla sve do 1887.g. i nesretnog Michaelson-Morley-evog ekperimenta po kojem su oni dokazali da eter ne postoji što se tada bez propitkivanja prihvatilo, no danas se vjeruje da su rezultatikrivo interpretirani. U današnje doba, pojam etera je pod raznim nazivima:polje 0 točke, energija vakuma, kvantno polje, opće prihvaćen pojam, no postoji niz teorija koja je njegova prava priroda i značajke. U raznim duhovnim učenjima eter je prisutan kao akasha na sanskrtu, božanska matrica i danas popularni matrix.

Činjenica da smo svi nedjeljivi dio polja čiji su izrazi i sve slušne, misaone,emotivne………forme, potpuno mijenja našu uobičajenu percepciju odvojenosti.Stoga umjesto da se doživljavamo kao nešto odijeljeno od sveg što nas okružuje:kuća, ljudi, prirode, ideja, znanja, obilja; nužno je prihvatiti opću povezanost što iz korijena mijenja našu perspektivu i mogućnosti.

AlbertEinstein:

Što se tiče materije, bili smo potpuno u krivu. Ono što nazivamo materija ustvari jeenergija, čija vibracija je snižena na nivo koji mi možemo percipirati svojim osjetilima. NE POSTOJI MATERIJA

.AlbertEinstein:

Prema općoj teoriji relativnosti, prostor bez etera je nazamisliv; jer u takvom prostoru ne samo da ne bi bilo širenja svjetlosti, nego ne bi mogli postojati ni standardi prostora.

KonradFinagle:

Zamislite što bi se dogodilo da izuzmemo prostor između materije. Sve u svemiru zdrobilo bi se zajedno u volumen ne veči od zrnca prašine

/definicijaŽIVOTA/

Vastu kaže da kada isprojektiramo kuću prema određenim pravilima, stvoriti ćemo živ organizam koji je sposoban vibrirati u skladu sa čovjekom! Kroz precizne matematičke formule, možemo rekreirati proces u kojem se iz apsolutnog prostora stvara život koja je tada prisutna u našim formalnim izričajima koje smo tim procesom stvorili što se odnosi na kuće, skulpture, ples, muziku…

Pitanje što je živo je doista filozofski zanimljivo, jer na atomskoj razini nema razlike između živog i ne živog. Isto tako kada promatramo ljude oko sebe,gledajući ih u oči možemo doista reći da netko djeluje više ili manje živo. Zakristale je dokazano da rastu, a na prvi pogled bi ih svrstali u ne živo.

No, kako je sve što postoji dio matrice sa promijenjenom energetskom gustoćom, pitanje života se može definirati u odnosu na matricu. Možemo reći da sve što je živo dobiva energiju iz izvora=matrice.

Kod ljudi neizražene emocije stvaraju blokade u energetskoj komunikaciji sa izvorom. Kuće i drugi formalni izričaji živi su=dobivaju energiju iz izvora, ako su dizajnirani u skladu sa matricom i njenim zakonitostima. Kuća koja je ispunjena životnom silom, formalno je podržana i energetski stabilna te nas hrani i podržava u svim našim djelatnostima stvarajući vibracijsku oazu koja se prožimasa našim energetskim tijelom.

Stoga, moćarhitekture da nam olakša živote ima vrlo jasnu i znanstveno utemeljenupodlogu.

/strukturamatrice/

Teorije koje se bave energetskom strukturom etera su tzv. *theory of everything* jer se u toj temi leži odgovor na bazična pitanja poput izvora gravitacije te mogućnost pomirenja klasične i kvantne fizike.

Kako POWERof the SPACE projekt traga za paralelama između VASTU znanja i suvremenih znanstvenih teorija, otkriće teorija fizičara Nassima Harameina bilo je izuzetno značajno. Haramein je zanimljiv, vaninstitucionalan znanstvenik koji na vrlo jasan i sugestivan način opisuje upravo geometrijsku strukturu polja na potpuno isti način kao i Mayan u Aitiramu.

Po HARAMEINU: Matrica je fraktalno organizirano, višedimenzionalno, polarizirano,dinamičko polje koje možemo opisati kao prostornu rešetku koja se sastoji od kuboidnih forma strukturiranih sa 64 tetraedra na način da centar uvijek ima savršeni ekvilibrium.

Fraktalna priroda ove rešetke objašnjava više dimenzinalnost, 8 tetraedra čine jedan vektorski ekvilibrium (kojeg je Buckminster Fuller imenovao kubo oktaedar), 64;ine sljedeći nivo ili oktavu. Dalje možemo ići u oba smjera, na manje i na veće. Ne postoji granica, postoji samo *event horizon* odnosno nivo događaja.

MAYAN kaže:Struktura apsolutnog prostora je kubična forma (MANDUKA MANDALA) od 64 modula učijem centru je MOOLAM ili primarna točka koja se ponovo sastoji od 64 modula-fraktalna struktura!

Moduli su zapravo različite frekvencije koje rezoniraju sa specifičnim frekvencijama pojedinih elemenata i stoga u procesu materijalizacija dolazi do distribucije određenih frekvencija na specifičan način.

Zanimljivoje da nacrt Harameinovih strukture kuboidnih formi u potpunosti identičan sacentaralnim dijelom Shri yantre, mandale iz vedskih tekstova koja se koristi zameditaciju i korekciju postojećih prostora.

/dinamikamatrice/

Nassim Haramein rješavajući Einsteinovu vremensko-prostornu jednadžbu dokazuje daje prostorna rešetka ispunjenu stojnim valovima koji se šire u obliku dvostruke vorteks spirale u omjeru zlatnog reza iz centra kuboidne forme.

PO MAYANU:U centru svake kubusa nalazi se vertikalni, svjetlosni kanal (Brahma Sutra)koji vibrira u određeni ritmu koji čini ritam prirode koju Mayan naziva Shivinples!

Ovo je uistinu zanimljivo kada znamo da Shivin ples u vedskoj kulturi predstavlja ples koji kreira, održava i uništava cijeli univerzum. Shivin ples povezuje se sa hramom Chidambaram u Indiji koji je jedan od 5 najsvetijih hramomova posvećenim Shivi koji simboliziraju osnovne elemente. Chidambaram je posvećen upravo eteru. Najsvetiji dio hrama je prazni prostor!

Da HrameinNassim nije usamljeni teoretičar dokazuje postojanje Dr. Nikolaia Kozyrev-akoji se smatra “najbolje čuvanom ruskom tajnom” prije pada željeznog zida. Kozyrev je za vrijeme Staljinova režima bio protjeran u logor gdje je promatrajući oblike u prirodi došao do zaključka upravo spiralna energija desnoručnog smjera istinski izvor svih životnih oblika. On je taj tok nazivao protok vremena. Nakon povratka iz logora sa nizom eksperimenata je dokaza postojanje ove energije. On je smatrao da se sva materija ponaša poput spužve u vodi, po pitanju energije etera, ta da ako kao što će ako spužvu žmikamo ili kovitlamo,ona osloboditi nešto od svoje vode, tako i remećenjem materije mora doći do oslobođenja dijela “eterske” energije. To može objasniti zašto se pri velikim emotivnim šokovima šire pučanstvo (srt lady Di ili napad 11/9)kompjuteri koji bilježe tkzv random numbers- imali atipične uzorke.

ZAKLJUČAK:POSTOJI SVEPROŽIMAJUĆE ENERGETSKO POLJE KOJE IMA SVOJU STRUKTURU I DINAMIKU KOJA UVJETUJE POSTOJANJE SVIH OBLIKA U UNIVERZUMU KOJE MOŽEMO PERCIPIRATI NABILO KOJI NAČIN.

SPIRALNIDESNO-RUČNI SPIN, SPIRALE U OMJERU ZLATNOG REZA JE “UNIVERZALNI SVEMIRSKIKROJAČ” KOJEM MOŽEMO ZAHVALITI PERCEPCIJU POSTOJANJA U VREMENU!

Više o ovojtemi možete pratiti na službenoj stranici projekta POWER of the SPACE

Izvornik:POWER of the SPACE

Koristimo kolačiće za prilagodbu sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih medija i analizu našeg prometa. Također dijelimo informacije o vašem korištenju naše stranice s našim partnerima na društvenim medijima, oglašavanju i analitici. View more
Cookies settings
Prihvati
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://www.montazneidrvenekuce.info.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings