Arhitektura

“Power of the Space”-znanstveni susret drevne i suvremene arhitekture

Vastu kaže da kada isprojektiramo kuću prema određenim pravilima, stvoriti ćemo živ organizam koji je sposoban vibrirati u skladu sa čovjekom! Kroz precizne matematičke formule, možemo rekreirati proces u kojem se iz apsolutnog prostora stvara život koja je tada prisutna u našim formalnim izričajima koje smo tim procesom stvorili što se odnosi na kuće, skulpture, ples, muziku... 

“Power of the Space”-znanstveni susret drevne i suvremene arhitekture

 

VASTU

/MAYAN-otac VASTU znanosti/

Autor VastuShastra koje čine temeljni dio VASTU znanja je bio MAYAN, izrazito poznat islavan arhitekt i inženjer koji je živio u vrijeme oko 10 000 pr.ne. Autor je mnogobrojnih spisa od kojih su Mayamata Vastu Shastra, Surya Siddhaante i Ainiram, sačuvane.

 U njegovo vrijeme nazivali su ga Kalajnaani- "poznavatelj zakona vremena" jer je upravo on uveo pojam prostor-vrijeme, koji je u naše doba Einstein nazvao prostorno-vremenski kontinuum.

 Otkrivši odnose vremena i prostora, vibracije i forme, Mayan je postavio revolucionarni koncept projektiranja kroz koji se u sagrađenu  formu unosi životnost i svjesnost. Mayanova zasluga je sustav matematičkih formula sa kojim možemo opisati energetsku vibracijsku strukturu nemanifestiranog i manifestiranog prostora te proces transformacije jednog u drugi.

MATRICA

/prostor&materija=ENERGIJA=MATRICA/

S obzirom da se arhitektonsko projektiranje bavi u osnovi, davanjem oblika prostoru,važno je postaviti pitanje: što je zapravo prostor? Prema našim osjetilima rekli bi: sve ono što nije između onog što je! Klasično doživljavamo, i u arhitekturi uobičajeno, prostor smatramo praznim. No kada samo malo zavirimo u područje fizike otkriti ćemo da je sve energija. Ono što doživljavamo kao materiju samo je različita energetska gustoća jedno te istog energetskog polja.  Naime, atomi od kojih  se sastoji sva materija su 99,99999 %prazni. Materija je posljedica formiranja harmoničnog stojnog vala unutar polja.

 Povijest prisutnosti sveprožimajućeg polja u službenoj znanosti je jako duga. Prvi jeAristotel uveo pojam -eter- nazivajući ga 5.elementom. U 19.st je eter bio potpuno prihvaćen kao medij za prenos svijetla sve do 1887.g. i nesretnog Michaelson-Morley-evog ekperimenta po kojem su oni dokazali da eter ne postoji što se tada bez propitkivanja prihvatilo, no danas se vjeruje da su rezultatikrivo interpretirani. U današnje doba, pojam etera je pod raznim nazivima:polje 0 točke, energija vakuma, kvantno polje, opće prihvaćen pojam, no postoji niz teorija koja je njegova prava priroda i značajke. U raznim duhovnim učenjima eter je prisutan kao akasha na sanskrtu, božanska matrica i danas popularni matrix.

Činjenica da smo svi nedjeljivi dio polja čiji su izrazi i sve slušne, misaone,emotivne.........forme, potpuno mijenja našu uobičajenu percepciju odvojenosti.Stoga umjesto da se doživljavamo kao nešto odijeljeno od sveg što nas okružuje:kuća, ljudi, prirode, ideja, znanja, obilja;  nužno je prihvatiti opću povezanost što iz korijena mijenja našu perspektivu i mogućnosti.

 

AlbertEinstein:

Što se tiče materije, bili smo potpuno u krivu. Ono što nazivamo materija ustvari jeenergija, čija vibracija je snižena na nivo koji mi možemo percipirati  svojim osjetilima. NE POSTOJI MATERIJA

 .AlbertEinstein:

Prema općoj teoriji relativnosti, prostor bez etera je nazamisliv; jer u takvom prostoru ne samo da ne bi bilo širenja svjetlosti, nego ne bi mogli postojati ni standardi prostora.

 KonradFinagle:

Zamislite što bi se dogodilo da izuzmemo prostor između materije. Sve u svemiru zdrobilo bi se zajedno u volumen ne veči od zrnca prašine

 /definicijaŽIVOTA/

 Vastu kaže da kada isprojektiramo kuću prema određenim pravilima, stvoriti ćemo živ organizam koji je sposoban vibrirati u skladu sa čovjekom! Kroz precizne matematičke formule, možemo rekreirati proces u kojem se iz apsolutnog prostora stvara život koja je tada prisutna u našim formalnim izričajima koje smo tim procesom stvorili što se odnosi na kuće, skulpture, ples, muziku...

 Pitanje što je živo je doista filozofski zanimljivo, jer na atomskoj razini  nema razlike između živog i ne živog. Isto tako kada promatramo ljude oko sebe,gledajući ih u oči možemo doista reći da netko djeluje više ili manje živo. Zakristale je dokazano da rastu, a na prvi pogled bi ih svrstali u ne živo.

 No, kako je sve što postoji dio matrice sa promijenjenom energetskom gustoćom, pitanje života se može definirati u odnosu na matricu. Možemo reći da sve što je živo dobiva energiju iz izvora=matrice.

 Kod ljudi neizražene emocije stvaraju blokade u energetskoj komunikaciji sa izvorom. Kuće i drugi formalni izričaji živi su=dobivaju energiju iz izvora, ako su dizajnirani u skladu sa matricom i njenim zakonitostima. Kuća koja je ispunjena životnom silom, formalno je podržana i energetski stabilna te nas hrani i podržava u svim našim djelatnostima stvarajući vibracijsku oazu koja se prožimasa našim energetskim tijelom.

 Stoga, moćarhitekture da nam olakša živote ima vrlo jasnu i znanstveno utemeljenupodlogu.

 /strukturamatrice/

 Teorije koje se bave energetskom strukturom etera su tzv. *theory of everything* jer se u toj temi leži odgovor na bazična pitanja poput izvora gravitacije te mogućnost pomirenja klasične i kvantne fizike.

 Kako POWERof the SPACE projekt traga za paralelama između VASTU znanja i suvremenih znanstvenih teorija, otkriće teorija fizičara Nassima Harameina bilo je izuzetno značajno. Haramein je zanimljiv, vaninstitucionalan znanstvenik koji na vrlo jasan i sugestivan način opisuje upravo geometrijsku strukturu polja na potpuno isti način kao i Mayan u Aitiramu.

 Po HARAMEINU: Matrica je fraktalno organizirano, višedimenzionalno, polarizirano,dinamičko polje koje možemo opisati kao prostornu rešetku koja se sastoji od kuboidnih forma strukturiranih sa 64 tetraedra na način da centar uvijek ima savršeni ekvilibrium.

Fraktalna priroda ove rešetke objašnjava više dimenzinalnost, 8 tetraedra čine jedan vektorski ekvilibrium (kojeg je Buckminster Fuller imenovao kubo oktaedar), 64;ine sljedeći nivo ili oktavu. Dalje možemo ići u oba smjera, na manje i na veće. Ne postoji granica, postoji samo *event horizon* odnosno nivo događaja.

 MAYAN kaže:Struktura apsolutnog prostora je kubična forma (MANDUKA MANDALA) od 64 modula učijem centru je MOOLAM ili primarna točka koja se ponovo sastoji od 64 modula-fraktalna struktura!

Moduli su zapravo različite frekvencije koje rezoniraju sa specifičnim frekvencijama pojedinih elemenata i stoga u procesu materijalizacija dolazi do distribucije određenih frekvencija na specifičan način.

 Zanimljivoje da nacrt Harameinovih strukture kuboidnih formi u potpunosti identičan sacentaralnim dijelom Shri yantre, mandale iz vedskih tekstova koja se koristi zameditaciju i korekciju postojećih prostora.

 /dinamikamatrice/

 Nassim Haramein  rješavajući Einsteinovu vremensko-prostornu jednadžbu dokazuje daje prostorna rešetka ispunjenu stojnim valovima koji se šire u obliku dvostruke vorteks spirale u omjeru zlatnog reza iz centra kuboidne forme.

 PO MAYANU:U centru svake kubusa nalazi se vertikalni, svjetlosni kanal (Brahma Sutra)koji vibrira u određeni ritmu koji čini ritam prirode koju Mayan naziva Shivinples!

 Ovo je uistinu zanimljivo kada znamo da Shivin ples u vedskoj kulturi predstavlja ples koji kreira, održava i uništava cijeli univerzum. Shivin ples povezuje se sa hramom Chidambaram u Indiji koji je jedan od 5 najsvetijih hramomova posvećenim Shivi koji simboliziraju osnovne elemente. Chidambaram je posvećen upravo eteru. Najsvetiji dio hrama je  prazni prostor!

 Da HrameinNassim nije usamljeni teoretičar dokazuje postojanje Dr. Nikolaia Kozyrev-akoji se smatra "najbolje čuvanom ruskom tajnom" prije pada željeznog zida. Kozyrev je za vrijeme Staljinova režima bio protjeran u logor gdje je promatrajući oblike u prirodi došao do zaključka upravo spiralna energija desnoručnog smjera istinski izvor svih životnih oblika. On je taj tok nazivao protok vremena. Nakon povratka iz logora sa nizom eksperimenata je dokaza postojanje ove energije. On je smatrao da se sva materija ponaša poput spužve u vodi, po pitanju energije etera, ta da ako kao što će ako spužvu žmikamo ili kovitlamo,ona osloboditi nešto od svoje vode, tako i remećenjem materije mora doći do oslobođenja dijela "eterske" energije. To može objasniti zašto se pri velikim emotivnim šokovima šire pučanstvo (srt lady Di ili napad 11/9)kompjuteri koji bilježe tkzv random numbers- imali atipične uzorke.

 ZAKLJUČAK:POSTOJI SVEPROŽIMAJUĆE ENERGETSKO POLJE KOJE IMA SVOJU STRUKTURU I DINAMIKU KOJA UVJETUJE POSTOJANJE SVIH OBLIKA U UNIVERZUMU KOJE MOŽEMO PERCIPIRATI NABILO KOJI NAČIN.

SPIRALNIDESNO-RUČNI SPIN, SPIRALE U OMJERU ZLATNOG REZA JE "UNIVERZALNI SVEMIRSKIKROJAČ" KOJEM MOŽEMO ZAHVALITI PERCEPCIJU POSTOJANJA U VREMENU!

 Više o ovojtemi možete pratiti na službenoj stranici projekta POWER of the SPACE

Izvornik:POWER of the SPACE


 Vezani članci:

- Što je vastu?

- Što je arhitektura?

- Dana Krhlanko dipl. ing. arh. - Razgovor o vastu arhitekturi i projektu Power of the Space