Monting

Proizvođač montažnih kuća

Marina reka bb, 32 250 Ivanjica , Srbija
Srbija
Srbija
Telefon
+381 32 651 914
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
.
Cijena bruto stambene površine od 275,00 - 425,00 € m2
Standardna ponuda za tipske objekte po sistemu "Ključ u ruke" (nije poznato dali je PDV uključen u cijenu) 
Popis usluga i radova koji ulaze u navedenu cijenu standardne ponude
     
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije 0
- Cijena ne obuhvata izradu projekta za van tipske objekte.
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja 0

Hidroizolacija temeljne ploće 0
 
Termoizolacija temeljne ploće 0
 
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata 0
 
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova 0
 
Izrada i montaža unutarnjih zidova 0
 
Izrada i montaža krovne konstrukcije 0
Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača. Krovni nosači se rade od prosušene čamove građe I/II klase, u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju i ankerišu pomoču odgovarajučih metalnih profila. Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u prafonskim ravnima i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 24/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivaa. Pokrivanje krova se vršii falcovanim crepom M222 proizvođača "Polet" Novi Bečej. Kalkanski delovi krova se oblažu ivericom d=1o mm i "Izoterm" oblogom d=4o mm. Venci krova se opšivaju šamovom rendisanom daskom d=2o mm a strehe profilisanom daskom lamperijom d=15 mm preko letvi 4o/48 mm.
Izrada i montaža stropova 0  
Stepenište 0
 
FASADERSKI RADOVI
Obrada strehe krova 0
 
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom 0

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova 0

LIMARSKI RADOVIyy
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi 0
Na objekat se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajučim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od pocinkovanog lima d=0,70mm. Opšivanje krovne kaskade, dimnjaka, kalkanskih venaca ( veterlajsne) i solbanaka pocinkovanim limom d=0,70mm.
Postavljanje krovnih opšava 0

STOLARIJA
Vanjska stolarija 0 - Stolarija se radi od kvalitetne čamove građe u svemu prema projektu. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorije u sklopu kojih se ugrađuje. Prozori i vrata se ugrađuju u zidne elemente prilikom izrade istih u radionici ili se ugrađivanje vršii na gradilištu posle montaže ,odnosno, pokrivanja objekta. Prozori i balkonska vrata su jednostruki,jednodelni-ekranski ili dvodelni. Prozori i balkonska vrata se otvaraju oko vertikalne osovine pomoću rubnih zatvarača, izuzev prozora dim. 6o/6o cm koji se otvaraju oko obe osovine pomoću okretno nagibnog okova. U sklopu prozora i balkonskih vrata rade se kapci sa pokretnim žaluzinama. Okivanje kapaka se vrši pomoću šarki za odbacivanje a otvaranje pomoću zatvarača sa dvojnom šipkom. Prilikom montaže kuće vrši se ugrađivanje držača kapaka kod svih prozora i balkonskih vrata.
Unutarnja stolarija 0
Unutrašnja jednokrilna vrata su duplošperovana, puna ili zstakljena.
Vanjska vrata 0
Ulazna vrata su jednokrilna zastakljena  bez nadsvetla, sa podelom u kombinaciji tablica i staklenih površina.
Ulazna vrata su obezbeđena sigurnosnom bravom sa uloškom, a ostala vrata občnim bravama.
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice 0

ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak 0
 
INSTALATERSKI RADOVI
Postavljanje gibljivih cijevi 0
 
Kompletan kablovski razvod 0

Razvod vodovodnih instalacija 0

Razvod kanalizacijske instalacije 0

ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi 0
U sobama, trpezariji, predsoblju, stepeništu i galeriji  radi se pod od laminat d=7 mm ili bukovog parketa I klase, sa postavljanjem ugaonih parket lajsni. Parket se postavlja preko premaza bitulita i bitumena ili lepka, hobluje i lakira lakom za parket u tri premaza. U ostalim prostorijama radi se pod od glaziranih keramiÄŤkih pločica sa fugovanjem cementom. Na terasama i ulazu pod se radi od neglaziranih keramičkih pločica.U podrumskim prostorijama radi se pod od cementne košuljice.
Podopolagački radovi 0
U sobama, trpezariji, predsoblju, stepeništu i galeriji  radi se pod od laminat d=7 mm ili bukovog parketa I klase, sa postavljanjem ugaonih parket lajsni. Parket se postavlja preko premaza bitulita i bitumena ili lepka, hobluje i lakira lakom za parket u tri premaza. U ostalim prostorijama radi se pod od glaziranih keramiÄŤkih pločica sa fugovanjem cementom. Na terasama i ulazu pod se radi od neglaziranih keramičkih pločica.U podrumskim prostorijama radi se pod od cementne košuljice.
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. 0
Ličenje unutarnjih zidova i stropova 0

Zadnja faza elektroinstalacija (utičnice, prekidači, šalteri) 0

Sanitarije 0

Centralno grijanje 0

ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar kompletnog materijala u tvornici 0

Transport kompletnog materijala do gradilišta 0  
Istovar materijala na gradilištu 0

Prevoz radnika 0

Smještaj radnika 0

Ishrana radnika 0
Osigurana građevinska skela 0

Osigurana građevinska dizalica 0

Organizacija gradilišta (wc, kontejner za ozpad, spremište za alat...) 0

OSTALO
Nadzor 0

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskih zidova   25 cm (tehničke karakteristike zida vidjeti OVDJE)
Koeficijent prolaza topline W/m2K 0

Debljina unutarnjih zidova   12 cm
LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta