Moj Dom

Proizvođač montažnih kuća

29. novembra 32 34000 Kragujevac
Srbija
Srbija
Web stranica
Telefon
(064) 182.78.92
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena pročitati članak OVDJE

Cijena standardne ponude za ROH-BAU - neto stambene površine 220,00 € m2
Cijena standardne  ponude za "Ključ u ruke" - neto st. površine 360,00 do 390,00 € m2                                                ( nije poznato dali je PDV uključen u cijenu)
 
AŽURIRANO: 15.01.2021. Izvornik: službena web stranica firme
Popis usluga i radova koji ulaze u navedenu cijenu standardne ponude za KLJUČ U RUKE
     
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije  0  
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja 0
Temelj - Predstavlja armirani beton sa betonom Tip A/350. (Na jedan m3 šodera 350 kg cementa)
Hidroizolacija temeljne ploće 0
 
Termoizolacija temeljne ploće 0
 
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata 0
 
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova 0  
Izrada i montaža unutarnjih zidova 0
 
Izrada i montaža krovne konstrukcije 0
Krov - Krovna konstrukcija se tokom izgradnje objekta radi se standardnim crepom. Pored crepa postoji mogućnost  ugradnje neke druge pokrivke kao npr. Oktave (radi se u četiri boje), tegole, onduline kao i drugim pokrivkama zavisno od potreba i želja kupaca.
Izrada i montaža stropova 0
 
Stepenište 0
Kod  kuća sa dubokim potkrovljem uračunato je stepenište na grubo tj. sa dve daske sa strane i gazištem. Sve ostalo se nadogradjuje po želji, a takodje su moguće i izmene gore navedenog.
FASADERSKI RADOVI
Obrada strehe krova 0
 
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom 0

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova 0

LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi 0
Limarski radovi - Limarski radovi su obavezni na svim našim kućama. Oluci se mogu uraditi od različitih materijala kako od običnog pocinkovanog lima, tako i od bakra i rostfraja a sve se precizira prilikom potpisivanja ugovora. Naš standard su okrugli pocinkovani oluci.
Postavljanje krovnih opšava 0

STOLARIJA
Vanjska stolarija 0
Stolarija - Prema standardu naše firme stolarija koju ugradjujemo u naše objekte je drvena. Pored stolarije drvene postoji mogućnost ugradnje PVC ili Aluminijumske stolarije. Vrstu stolarije kao i njene dimenzije precizno odredjujemo prilikom  potpisivanja ugovora.
Unutarnja stolarija 0 Stolarija - Prema standardu naše firme stolarija koju ugradjujemo u naše objekte je drvena. Pored stolarije drvene postoji mogućnost ugradnje PVC ili Aluminijumske stolarije. Vrstu stolarije kao i njene dimenzije precizno odredjujemo prilikom  potpisivanja ugovora.
Vanjska vrata 0
Stolarija - Prema standardu naše firme stolarija koju ugradjujemo u naše objekte je drvena. Pored stolarije drvene postoji mogućnost ugradnje PVC ili Aluminijumske stolarije. Vrstu stolarije kao i njene dimenzije precizno odredjujemo prilikom  potpisivanja ugovora.
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice 0
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak 0
Dimnjak - Prilikom potpisivanja ugovora  preciziramo način i vrsta zidanja odžaka tj. Da li će se zidati običnom ciglom ili šamotnim elementima (šidel dimnjak).
INSTALATERSKI RADOVI
Postavljanje gibljivih cijevi 0
Instalacija - Vodovodna i kanalizaciona instalacija iskljućivo se vrši pre livenja betonske ploče na tačno predvidjenim mestima. Elektro instalacija se radi tokom gradnje, a celokupna instalacija je provučena kroz grkljan crevo.
Kompletan kablovski razvod 0
Instalacija - Vodovodna i kanalizaciona instalacija iskljućivo se vrši pre livenja betonske ploče na tačno predvidjenim mestima. Elektro instalacija se radi tokom gradnje, a celokupna instalacija je provučena kroz grkljan crevo.
Razvod vodovodnih instalacija 0
Instalacija - Vodovodna i kanalizaciona instalacija iskljućivo se vrši pre livenja betonske ploče na tačno predvidjenim mestima. Elektro instalacija se radi tokom gradnje, a celokupna instalacija je provučena kroz grkljan crevo.
Razvod kanalizacijske instalacije 0
Instalacija - Vodovodna i kanalizaciona instalacija iskljućivo se vrši pre livenja betonske ploče na tačno predvidjenim mestima. Elektro instalacija se radi tokom gradnje, a celokupna instalacija je provučena kroz grkljan crevo.
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi   Keramika - Firma MOJ DOM u svojim objektima ugradjuje keramiku visokog kvaliteta kako domaćih tako i stranih proizvodjača. što se tiće načina ugradjivanja kupatilo se oblaže sa sve četiri strane pločicama plus pod, dok se kod kuhinje takodje oblažu sve četiri strane zida ali, za razliku od kupatila visina na kojoj se ugradjuje ne prelazi 1,50m. Pored kupatila i kuhinje postoji i mogućnost ugradnje pločica i u drugim prostorijama saglasno zahtevima i potrebama kupca.
Podopolagački radovi   Pod - Standardni pod koji se ugradjuje u kuće koje izradje firma MOJ DOM je laminat.Kada se ugradjuje laminat ostavljena je mogućnost kupcu da izabere željenu boju i dezen. Pored laminata postoji mogućnost ugradnje  brodskog poda, parketa gde je takodje ostavljena mogunost  preciznijeg izbora.
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. 0
Ličenje unutarnjih zidova i stropova 0

Zadnja faza elektroinstalacija (utičnice, prekidači, šalteri) 0
Sanitarije 0
Centralno grijanje 0

ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar kompletnog materijala u tvornici 0

Transport kompletnog materijala do gradilišta 0
 
Istovar materijala na gradilištu 0

Prevoz radnika 0

Smještaj radnika 0

Ishrana radnika 0

Osigurana građevinska skela 0

Osigurana građevinska dizalica 0

Organizacija gradilišta (wc, kontejner za ozpad, spremište za alat...) 0

OSTALO
Nadzor 0

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskih zidova
26 cm
Koeficijent prolaza topline W/m2K 0

Debljina unutarnjih zidova 0
17 cm


AKTUALNU PONUDU PRATITE OVDJE

LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta