Montažne kuće
Slovenija
Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001)
Delavska cesta 24, 4208 Šenčur ( Slovenija )
Izvođač montažnih kuća Partner TMK KRIVAJA
Ižanska cesta 284,1111 Ljubljana ( Slovenija )
Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001)
Limbuška c 2, 2341 Limbuš ( Slovenija )
Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001)
Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji ( Slovenija )