Montažne kuće d.o.o.

Izvođač montažnih kuća

Pula, Trg Stara tržnica 4
Hrvatska
Hrvatska
Web stranica
Telefon
+385 91 205 5143
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

Cijena neto stambene površine od 460 do 490 € m2
Standardna ponuda za visoki ROH BAU (PDV uključen u cijenu) 
Popis usluga i radova koji ulaze u navedenu cijenu standardne ponude
     
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije 0
 
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja 0
Hidroizolacija temeljne ploće 0 
 
Termoizolacija temeljne ploće 0  
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata 0  
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova 0 Elementi su u modulu širine 121 cm i visine 260 cm (prema zahtjevu naručitelja može i više). Debljina zidova je 20 cm ( termička vrijednost takvog zida ekvivalentna je zidu od šuplje opeke debljine 100 cm.) Izolacija u zidovima je od mineralne vune debljine 10 cm. Elementi su u tvornici s unutarnje strane obloženi ivericom, a s vanjske strane vodootpornom OSB pločom s time da vanjska strana ima PVC foliju kao parnu branu. Nakon grube montaže objekta (vanjskih i pregradnih zidova, krovne konstrukcije i pokrova te ugradnje vanjske i unutarnje stolarije) pristupa se vanjskoj i unutarnjoj obradi zidova
Izrada i montaža unutarnjih zidova 0
 Unutarnji zidovi oblažu se Knauf ploćama debljine 12,5 mm. Sojevi se bandažiraju i gletuju. a nakon toga se sve površine dvokratno premazuju jupolom bijele boje. 
Izrada i montaža krovne konstrukcije 0
stropna i krovna konstrukcija
Radi se od drvenih rešetkastih nosača izrađenih iz kvalitetne jelove građe. Sa gornje strane nosača postavlja se puna daščana oplata preko koje se postavlja ljepenka na koju dolaze krovne štafle i kao pokrov, crijep tipa "BRAMAC" ili drugi crijep po želji naručitelja. Sa donje strane postavlja se rijetka oplata na koju se postavlja PVC folija kao parna brana i mineralna vuna debljine 10 cm kao izolacija. Nakon toga postavljaju se Knauf ploče debljine 12,5 mm i spojevi se bandaĹžiraju te dalje obrađuju zajedno sa zidovima
Izrada i montaža stropova 0
stropna i krovna konstrukcija
Radi se od drvenih rešetkastih nosača izrađenih iz kvalitetne jelove građe. Sa gornje strane nosača postavlja se puna daščana oplata preko koje se postavlja ljepenka na koju dolaze krovne štafle i kao pokrov, crijep tipa "BRAMAC" ili drugi crijep po želji naručitelja. Sa donje strane postavlja se rijetka oplata na koju se postavlja PVC folija kao parna brana i mineralna vuna debljine 10 cm kao izolacija. Nakon toga postavljaju se Knauf ploče debljine 12,5 mm i spojevi se bandaĹžiraju te dalje obrađuju zajedno sa zidovima
Stepenište 0 
 
FASADERSKI RADOVI
Obrada strehe krova 0
 
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom 0
Na vanjske zidove: izvodi se DEMIT fasada (stiropor ploče deb. 5 cm). Po cijeloj površini se nanosi siva masa SAMOTERM iz Samoborke zajedno s rabic mrežicom, te se kao završni sloj nanosi kvalitetna SEP fasada. Prema zahtjevu kupca fasada može biti obrađena i s drugim materijalima.
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova 0
- crijep tipa "BRAMAC" ili drugi crijep po želji naručitelja
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi 0
limarija
Radi se od pocinčanog lima u standardnoj izvedbi, a na zahtjev naručitelja može biti izvedena od pocinčanog plastificiranoglima tipa LINDAB-VEDSKA ili od bakrenog lima.
Postavljanje krovnih opšava 0
STOLARIJA
Vanjska stolarija 0 Izrađuje se iz kvalitetne jelove građe. Prozori se otvaraju po dvije osi, a ostakljeni su termoizolacijskim staklom 4-12-4 mm. škure su fiksne, a na zahtjev narućitelja mogu biti i pomične.
Na zahtjev naručitelja prozori mogu biti PVC ili ALUMINIJSKI.
Unutarnja stolarija 0
Unutarnja vrata su završno obrađena u dvije varijante i to u boju hrasta ili boju bukve.
Vanjska vrata 0
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice 0 Ispod svih prozora, prije nanošenja fasade, ugrađuju se kamene klupšice, a oko prozora moguče je izvesti ukrasne erte u skladu s autohtonom arhitekturom na području mediterana.
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak 0
dimnjak
Radi se u standardnoj izvedbi sa SCHIDEL elementima promjera 160 mm
INSTALATERSKI RADOVI
Postavljanje gibljivih cijevi 0 elektroinstalacije
U samoj tvornici u elemente se ugrađuju PVC cijevi u koje se uvlače kablovi prema projektnoj dokumentaciji, zajedno sa pripadajućim kutijama. Prije zatvaranja plafona vrši se razvod I FAZE svih instalacija do mjernih ormarića, a nakon montaže objekta naručitelj u svojoj režiji radi II FAZU, tj.montira: osigurače, prekidače, utičnice, grijača tijela, rasvjetna tijela i ostalo.
Kompletan kablovski razvod 0
elektroinstalacije
U samoj tvornici u elemente se ugrađuju PVC cijevi u koje se uvlače kablovi prema projektnoj dokumentaciji, zajedno sa pripadajućim kutijama. Prije zatvaranja plafona vrši se razvod I FAZE svih instalacija do mjernih ormarića, a nakon montaže objekta naručitelj u svojoj režiji radi II FAZU, tj.montira: osigurače, prekidače, utičnice, grijača tijela, rasvjetna tijela i ostalo.
Razvod vodovodnih instalacija 0
vodoinstalacije
Nakon postavljanja I FAZE vodovoda i kanalizacije u objektu, zidovi kupatila i kuhinje oblažu se Heraklit ili vodootpornim Knauf pločama, te se vrši priprema za postavljanje pločica.
Na zahtjev naručitelja kupatilo može biti zidano sa ciglenim elementima.
Razvod kanalizacijske instalacije 0
vodoinstalacije
Nakon postavljanja I FAZE vodovoda i kanalizacije u objektu, zidovi kupatila i kuhinje oblažu se Heraklit ili vodootpornim Knauf pločama, te se vrši priprema za postavljanje pločica.
Na zahtjev naručitelja kupatilo može biti zidano sa ciglenim elementima.
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi 0
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. 0
Unutarnji zidovi: oblažu se Knauf pločama debljine 12,5 mm.
Spojevi se bandažiraju i gletuju, a nakon toga se sve površine premazuju Jupolom.
Ličenje unutarnjih zidova i stropova 0
Unutarnji zidovi: oblažu se Knauf pločama debljine 12,5 mm.
Spojevi se bandažiraju i gletuju, a nakon toga se sve površine premazuju Jupolom.
Zadnja faza elektroinstalacija (utičnice, prekidači, šalteri) 0
Sanitarije 0
Centralno grijanje 0 
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar kompletnog materijala u tvornici 0
Transport kompletnog materijala do gradilišta 0
 
Istovar materijala na gradilištu 0
Prevoz radnika 0
Smještaj radnika 0
Ishrana radnika 0
Osigurana građevinska skela 0
Osigurana građevinska dizalica 0
Organizacija gradilišta (wc, kontejner za ozpad, spremište za alat...) 0 
OSTALO
Nadzor
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskih zidova 20 cm 
Koeficijent prolaza topline W/m2K 0,20 
Debljina unutarnjih zidova 12,5
cm 

LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta