18 svibnja, 2022

Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

DOMUSplus – ponuda i cijene

DOMUSplus
Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001, MPA…)
Zagreb, Boždarevičeva 13 ( Hrvatska )
Mjesto sjedišta:
Web stranica: www.domusplus.hr
E-mail: info@domusplus.hr
Telefon: 01 2365 549

NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

RAZINA GRADNJECIJENA
E/m2
NETO
s.p.
BRUTO
s.p
.
SISTEM GRADNJE
ROH BAUOd 650,00 do 900,00X
KLJUČ U RUKEOd 000,00 do 000,00
Datum zadnjeg ažuriranja: 31.03.2022.
Uključeno u cijenu ponudeStavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenuUključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
VRSTA USLUGE I RADOVAROH
BAU

KLJUČ
U RUKE
NAPOMENA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja
Hidroizolacija temelja
Termoizolacija temelja
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Izrada i montaža krovna konstrukcije
Izrada i montaža stropova
Stepenište
FASDERSKI RADOVI
Obrada strehe krova
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi
Postavljanje krovnih opšava
STOLARIJA
Vankska stolarija
Unutarnja stolarije0
Vanjska vrata
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak
INSTALATERSKI RADOVI
1. Razvod elektroinstalace
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove
1.2. Kompletan kablovski razvod0
2. Razvod vodovodnih instalacija
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi
3. Razvod kanalizacijske instalacije
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova.
Ličenje unutarnjih zidova i stropova
Zadnja faza elektroinstalacije
(utičnice , prekidačii, osigurači).

Sanitarije
Centralno grijanje
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala
Transport materijala
Istovar materijala
Prijevoz radnika
Smještaj radnika
Ishrana radnika
Osigurana građevinska skela
Osigurana građevinska dizalica
Organizacija gradilišta
(wc, kntejner za otpad, kontejner za alat)

OSTALO
Primopredajnadokumentacija
za izvedeni dio radova

Certifikat o energezskoj učinkovitosti zgrade
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskog zida38,cm
Koeficijent prolaza topline W/m2KU = 0,11 
Debljina unutarnjih zidova15
VRSTA I KLASA DRVENE GRAĐE
KVH grede
I. klasa

OPŠIRNIJE NAPOMENE
Izrada projektne dokumentacije
Izrada kompletne projektne dokumentacije – Idejno rješenje za ishođenjePosebnih uvjeta i Glavni projekt za ishođenje Građevinske dozvole(arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje,projekt elektroinstalacija i strojarski projekt)
Izrada i montaža vanjskih zidova
Strukturu zida  VIDJETI OVDJE
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Izrada i montaža unutarnjih nosivih i pregradnih zidova, dimenzija i konstrukcije prema statičkom proračunu, koji su obostrano obloženi “Fermacell” pločama d=1.25 cm i vatrootpornim gipsanim pločama d=1.25 cm. Zidovi su ispunjeni mineralnom vunom d=10 cm. U zidovima je proveden grubi razvod elektroinstalacija sa bužirima i razvodnim kutijama. Proizvodna visina zidova iznosi 275 cm. Vidjeti OVDJE
Izrada i montaža krovne konstrukcije
 Izrada i montaža drvenih impregniranih  krovnih rešetkastih nosača,dimenzija i razmaka prema statičkom proračunu.
Izrada i montaža stropova
Izrada podgleda stropne konstrukcije prema negrijanom prostoru od drvene podkonstrukcije. Stropnakonstrukcija izolirana je mineralnom vunom d=30 cm, a sa donje strane jepostavljena parna kočnica i vatrootporne gipsane ploče d=1.25 cm. Vidjeti OVDJE
Stepenište
Nabava i ugradnja drvenog lakiranog stepeništaza kuće s potkrovljem i katnice.
Nabava i ugradnja sklopivih izoliranih tavanskihljestava za prizemnice.
Obrada strehe krova
Obrada strehe sa postavljanjem EPS-a d=2 cm, te izradom završnog slojaSTO Silkolit žbuke, granulacije 1,5 mm, u boji po izboru investitora. U cijenu je uračunata skela.
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
Izrada toplinske fasade zidova od ploča tvrde mineralne vune sa λ=0,034,d=15 cm, sa postavljanjem mrežice, kutnih i sokl profila sa završnim slojem STOSilkolit žbuke, granulacije 1,5 mm, u boji po izboru investitora. U cijenu jeuračunata skela.
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
Nabava materijala, daskanje, dvostruko letvanje, postavljanje krovnefolije, te pokrivanje krovišta građevine crijepom tipa “Glazuron”,proizvođač “Bramac”, u boji po želji investitora.
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi
Postavljanje horizontalnog žlijeba, te izrada i postavljanje vertikalnihodvodnih cijevi iz pocinčanog bojanog lima.
Postavljanje krovnih opšava
Postavljanje opšava uvala i dimnjaka te svih krovnih prodora(ventilacioni otvor) iz pocinčanog bojanog lima.
Vanjska stolarija
Nabava i ugradnja vanjske PVC stolarije. Sva stolarija je otklopno -zaokretna i ostakljena 3-strukim staklom Low-E+ argon, Ug=0,60 W/m2K, Rw= 34 dB. Stolarija je obostrano u boji. Ucijenu nisu uračunate rolete ni komarnici.
Vanjska vrata
PVC ulazna vrata obostrano u bijeloj boji po izboru investitora.
Prozorske klupčice
Nabava i ugradnja vanjskih i unutarnji prozorskih kamenih klupčica.
Dimnjak
Jednokanalni Schiedel dimnjak fi 20.
Postavljanje gibljivih cijevi
Postavljanje bužira za razvod elektroinstalacija u sve vanjske i pregradnezidove.
Razvod vodovodnih instalacija
Zidni i podni razvod vodovodnih instalacija PVC cijevima unutar objekta,bez cirkulacije. Uključen je sav potrošni materijal, spojna sredstva i sitnipribor.
Razvod kanalizacijske instalacije
Zidni i podni razvod kanalizacijskih instalacija PVC cijevima unutarobjekta, bez cirkulacije. Uključen je sav potrošni materijal, spojna sredstva isitni pribor.
Transport kompletnog materijala do gradilišta
Transport svih konstruktivnih elemenata od proizvodnog pogona dogradilišta, unutar Zagrebačke županije.