18 svibnja, 2022

Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Promo

Promo
Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001)
ul. 770 Sbbr bb, Donji Vakuf , BiH ( Bosna i Hercegovina )
Mjesto sjedišta:
Web stranica:www.promo.ba
E-mail:info@promo.ba
Telefon: +387 30 205 360

NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

RAZINA GRADNJECIJENA
E/m2
NETO
s.p.
BRUTO
s.p
.
SISTEM GRADNJE
ROH BAUOd 400,00 do 500,00X
KLJUČ U RUKEOd 000,00 do 000,00
Datum zadnjeg ažuriranja: 09.09. 2021.
Uključeno u cijenu ponudeStavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenuUključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
VRSTA USLUGE I RADOVAROH
BAU

KLJUČ
U RUKE
NAPOMENA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja
Hidroizolacija temelja
Termoizolacija temelja
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Izrada i montaža krovna konstrukcije
Izrada i montaža stropova
Stepenište
FASDERSKI RADOVI
Obrada strehe krova
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi
Postavljanje krovnih opšava
STOLARIJA
Vankska stolarija
Unutarnja stolarije
Vanjska vrata
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak
INSTALATERSKI RADOVI
1. Razvod elektroinstalace
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove
1.2. Kompletan kablovski razvod
2. Razvod vodovodnih instalacija
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi
3. Razvod kanalizacijske instalacije
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova.
Ličenje unutarnjih zidova i stropova
Zadnja faza elektroinstalacije
(utičnice , prekidačii, osigurači).

Sanitarije
Centralno grijanje
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala
Transport materijala
Istovar materijala
Prijevoz radnika
Smještaj radnika
Ishrana radnika
Osigurana građevinska skela
Osigurana građevinska dizalica
Organizacija gradilišta
(wc, kntejner za otpad, kontejner za alat)

OSTALO
————
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskog zida35 cm
Koeficijent prolaza topline W/m2K0,11
Debljina unutarnjih zidova12,5 – 16,5
VRSTA I KLASAA DRVENE GRAĐE

OPŠIRNIJI OPIS NAPOMENA
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata
Hidroizolacija- (ljepenka V-30 koja se postavlja na temeljnu ploču ispod zidova objekta, u širini od 300 mm)
Izrada i montaža vanjskih zidova
Vanjski zidovi izrađeni po sistemu PROMO): (gledano iznutra):
-gipsana ploča d= 12,5mm
-iverasta ili fermacell ploča d= 10 mm
-pvc folija d= 0,2 mm
-drveni kostur d= 100 mm
-mineralna vuna d= 100 mm
-OSB ploča ili fermacell ploča, vlagootporna
i protivpoĹžarna d=10 mm
-DEMIT fasada sa mrežicom i stiroporom d= 50 mm
završni sloj zaribana mineralna žbuka , paropropusna i vodonepropusna
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Unutrašnji zidovi rađeni po sistemu PROMO):
-gipsana ploča d= 12,5 mm
-iverasta ploča d= 10 mm
-drveni kostur d= 80 mm
-mineralna vuna d= 50 mm
-iverasta ploča d= 10 mm
-gipsana ploča d= 12,5 mm
Izrada i montaža krovne konstrukcije
Krovište:
gipsana ploča (plafon) d= 12,5 mm
drvena podkonstrukcija za plafon dimenzija 28×50 mm, pvc folija d= 0,2 mm, mineralna vuna d= 100 mm, OSB ploča postavljena na krovne nosače/rogove, d=10 mm Ter-hartija
Krovna letva i kontra letva za PRIZEMNE kuće, rešetkasti drveni krovni nosaći rađeni sa čeličnim konektorima tipa MITEK na 60-tonskoj presi , a sve prema statičkom proračunu.
Izrada i montaža stropova
Međukatna konstrukcija (za dvoetažne kuće):
-iverasta ploča postavljena preko drvenih greda, d= 18 mm
-drvene grede dimenzija 45×220 mm
-vodootporna šperploča postavljena preko drvenih greda, d= 18mm u dijelu kupatila i balkona
-termoizolacija u međukatu, mineralna vuna d= 50 mm, drvena podkonstrukcija za plafon dimenzija 28×50 mm, gipsana ploče (plafon) d= 12,5 mm
Stepenište
Drveno stepenište ,rađeno od drveta jela/smreka (po dogovoru bukva), sa potrebnom ogradom, brušeno i lakirano
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
-crijep TONDAH
Vanjska stolarija
Fasadna stolarija izrađena od J/S lameliranih profila presjeka detalja 68×85 mm, finalno obradjena EKO bojom (na vodenoj bazi) , boja po izboru kupca (opcija PVC petokomorna stolarija u bijeloj boji)
Prozori:
ostakljeni termoizolacionim staklom ( 4+16+4) , sa dva diftunga i aluminiskom okapnicom, otvaranje otklopno zaokretno
Unutarnja stolarija
Unutrašnja stolarija:
štokovi rađeni od drveta J/S, finalno obrađeni u EKO bojom,boja HRAST krila vrata duplošperovana, kantovana, furnirana – furnir HRAST, lakirana bezbojnim lakom
Vanjska vrata
Ulazna vrata:
rađena od drveta J/S, finalno obradjena EKO bojom, prema izboru kupca, puna ili djelimično zastakljena
Postavljanje gibljivih cijevi
Elektroinstalacije
postavljena gibljiva crijeva za razvod elektroinstalacija u zidovima objekt
Razvod vodovodnih instalacija
Voda: Cijevni razvod vode u zidovima