18 svibnja, 2022

Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Krivaja TMK – ponuda i cijene (za BiH)

Krivaja TMK – ponuda i cijene
Proizvođač montažnih kuća
Ul. Safvet-bega Bašagića, Zavidovići, BiH
Mjesto sjedišta:
Web stranica: www.krivajahomes.com
E-mail: info@krivajahomes.com
Telefon: 00387 32 878 064

NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE

RAZINA GRADNJECIJENA
E/m2
NETO
s.p.
BRUTO
s.p
.
SISTEM GRADNJE
ROH BAUOd 420,00 do 480
(700 do 800 BAM)
X
KLJUČ U RUKEOd 000,00 do 000,00
Datum zadnjeg ažuriranja: 15.05.2022.
Uključeno u cijenu ponudeStavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenuUključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
VRSTA USLUGE I RADOVAROH
BAU

KLJUČ
U RUKE
NAPOMENA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja
Hidroizolacija temelja
termoizolacija temelja
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata
MONTAŽERSKI RADOVI
Izrada i montaža vanjskih zidova
Izrada i montaža unutarnjih zidova
Izrada i montaža krovna konstrukcije
Izrada i montaža stropova
Stepenište
FASDERSKI RADOVI
Obrada strehe krova
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabava i postavljanje krovnog pokrova
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi!!!
Postavljanje krovnih opšava!!!
STOLARIJA
Vankska stolarija
Unutarnja stolarije
Vanjska vrata
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice!!!
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak
INSTALATERSKI RADOVI
1. Razvod elektroinstalace
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove
1.2. Kompletan kablovski razvod
2. Razvod vodovodnih instalacija
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi
3. Razvod kanalizacijske instalacije
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje
unutarnjih zidova i stropova.

Ličenje unutarnjih zidova i stropova
Zadnja faza elektroinstalacije
(utičnice , prekidačii, osigurači).

Sanitarije
Centralno grijanje
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala
Transport materijala!!!
Istovar materijala!!!
Prijevoz radnika
Smještaj radnika
Ishrana radnika
Osigurana građevinska skela
Osigurana građevinska dizalica
Organizacija gradilišta
(wc, kntejner za otpad, kontejner za alat)

OSTALO
————
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskog zida26 cm
Koeficijent prolaza topline W/m2K
Debljina unutarnjih zidova12
VRSTA I KLASA DRVENE GRAĐE
NKV GREDE
I. KLASA