PREDSTAVLJAMO

THERMOFLOC celulozne izolacije:

THERMOFLOC je toplotno izolacioni materijal sa sertifikatom Natureplus®, koji se dobija od celuloze, odnosno, preradom neprodatog tiraža novina. Visok kvalitet proizvoda dodatno potvrđuje i CE oznaka koju THERMOFLOC nosi. THERMOFLOC celulozna izolacija ima idealna svojstva za efikasnu toplotnu izolaciju. Proizvodi se sa niskom potrošnjom energije, a takođe nudi i velike prednosti prilikom same ugradnje.

THERMOFLOC celulozne izolacije:
Predstavljanje – THERMOFLOC celulozne izolacije: 

THERMOFLOC je toplotna izolacijia na bazi celuloze, koja se uz pomoć odgovarajućeg uređaja ubacuje i postavlja u izolacioni prostor. 
Osnovne prednosti THERMOFLOC izolacije: 
- toplotna izolacija bez termo prekida, odnosno, bez hladnih mostova 
- izolaciona vlakna u potpunosti popunjavanju sva nepristupačna mesta i pore u izolacionom prosotru 
- velika toplotna inercija izolacionog materijala 
– velika toplota treba da se preda 1 kilogramu izolacionog materijala, da bi mu se temperatura povećala za 1 °C 
– drugim rečima, odlična zaštita od letnjih vrućina 
- dobar koeficijent toplotne provodljivosti - 0,037-0,038 W/mK 
- gustina izolacije do 60 kg/m3 
- dobra zvučna izolacija zbog velike gustine materijala 
- velika toplotna inercija obezbeđuje značajne uštede (pogotovo tokom leta) zbog smanjene upotrebe rashladnih i grejnih sistema 
- upotreba jednog prozvoda za različite debljine izolacionih slojeva 
- izolacioni materijal koji gotovo da i nema otpada prilikom ugradnje 

prednosti u izvođačkom delu: 
- provera zaptivenosti parne brane pod pritiskom vazduha; 
- konstantan pritisak izolacionog materijala na parnu branu, onemogućava strujanje vazduha između izolacionog materijala i parne brane, odnosno sprečava se pothlađivanje i pojava kondenza u izlolacionom materijalu 
- brži rad 
- veoma praktična za poslove renoviranja 
- ekološki proizvod koji formira prijatnu mikorklimu 
- Sertifikat Nature Plus - ovaj sertifikat dobijaju samo proizvodi koji u sebi sadrže više od 85% obnovljivih i ekoloških sirovina 

Uređaji za postavljanje izolacije 

Za postavljanje celulozne izolacije koriste se posebno dizajnirani uređaji. Izgled i karakteristike na slici:

Više informacija na stranici: www.termofloc.si