18 svibnja, 2022

Montažne i drvene kuće

Internetski vodič za investitore i kupce montažnih i drvenih kuća

Pasivna kuća

Pasivna kuća je objekt u kojem se zahvaljujući načelima pasivne gradnje iprimjeni načela energetske učinkovitosti postiže ugodna atmosfera bez zasebnogsustava grijanja i klimatizacije. Maksimalna potrošnja pasivnekuće uz zadovoljenje primarnihenergetskih potreba uključujući toplu vodu i struju, ne bi trebalaprelaziti 20 kWh/m2 godišnje.

Pasivna kuća je objekt u kojem se zahvaljujući načelima pasivne gradnje iprimjeni načela energetske učinkovitosti postiže ugodna atmosfera bez zasebnogsustava grijanja i klimatizacije. Maksimalna potrošnja pasivnekuće uz zadovoljenje primarnihenergetskih potreba uključujući toplu vodu i struju, ne bi trebalaprelaziti 20 kWh/m2 godišnje.

Pasivnekuće obično troše oko 15 kWh/m2 ili 1 litru lož ulja po m2 odnosno i do 80-90% manje energije odklasične niskoenergetske kuće, zahvaljujući osnovnim načelima na kojima setemelji ovakva energetska bilanca pasivne kuće: uklanjanje toplinskih gubitakai maksimizacija slobodnog dobivanja energije.

Prozori pasivne kuće bi trebali biti s trostrukimostakljenjem, s low-e premazom, punjeni argonom, prekinutim toplinskimmostom čiji je koeficijent prolaza topline U= 0,8 W/m2K, avrata imati dobar koeficijent prijelaza topline i dobro brtviti, čime se znatnosmanjuju toplinski gubici te potreba za grijanjem.

U pasivnojkući, debljina izolacije bi trebala iznositi od 25 do 40 cm (ovisno o materijalugradnje), čime bi ukupni koeficijent prijelaza topline trebao biti U= 0,1– 0,15 W/m2K.

Za opskrbusvježim zrakom brine se sustav mehaničke ventilacije koji putem izmjene topline, gdje izlaznii potrošeni zrak iz unutrašnjosti na višoj temperaturi može prenijeti i do 80%svoje topline na ulazni zrak. Drugim riječima, ako je zrak u prostoriji 20°C, a temperatura okoliša 0 °C, temperatura ulaznog zraka se možepodignuti i na 16°C. Proces je u ljetnim mjesecimaobrnut, tako da izlazni zrak preuzima toplinu ulaznog zraka, održavajući ugodnutemperaturu u prostorijama bez potrebe za klima-uređajem.

Kako bi sedodatno smanjila energetska neovisnost pasivne kuće, moguće je ugraditi sustavgrijanja s dizalicomtopline, kojizahvaljujući činjenici da je zemlja na određenoj dubini na konstantnojtemperaturi, neovisno o godišnjem dobu, ukopavanjem cijevi i cirkulacijom vodemože, ovisno o godišnjem dobu i izvedbi sustava potpomoći sustav grijanja ipripreme potrošne tople vode.

Osim toga,Sunčeva energija je besplatna, te se pored pasivnog korištenja može koristiti iaktivno: u sunčanimtoplinskim kolektorima zazagrijavanje vode, i ufotonaponskim ćelijama za proizvodnju električne energije.

Glavnaideja pasivne gradnje je korištenje sunčeve energije za grijanje kuće u zimskomperiodu i sprečavanje upada sunčevog zračenja u ljetnom periodu kako bi sesmanjila potreba za hlađenjem.

Inače, na potrošnju energije u kući utječu:

LOKACIJA

ORIJENTACIJA

OBLIK

SMJEŠTAJ IVELIČINA PROZORA

ROLETE

RASPOREDPROSTORIJA

VEGETACIJAU OKOLICI

Izgradnjapasivne kuće je skuplja oko 20%, međutim trebaimati u vidu da takva kuća ima smanjenu potrošnju toplinske i rashladneenergije, pa su kotlovi i rashladne jedinice manjeg kapaciteta, štopodrazumijeva i niže investicijske troškove za kotlove, radijatore i rashladnejedinice.

Izvornik: www.ee.undp.hr