Toplinska izolacija

Koeficijent prolaza topline

Koeficijent prolazatopline «U (W/m2K)» predstavlja važan podatak koji u obziruzima istovremeno i građevne karakteristike objekta i okolnosti medija putemkojeg se vrši prijenos topline (primjerice gubitak topline sa zraka u grijanomprostoru kroz građevne elemente na okolni hladni zrak u sezoni grijanja).

Koeficijent prolaza topline
 Koeficijent prolaza topline «U (W/m2K)» predstavlja važan podatak koji u obzir uzima istovremeno igrađevne karakteristike objekta i okolnosti medija putem kojeg se vrši prijenostopline (primjerice gubitak topline sa zraka u grijanom prostoru kroz građevne elementena okolni hladni zrak u sezoni grijanja). Njegova vrijednost ima veliki utjecajna toplinske gubitke, a samim time i na energetsku učinkovitost objekta ucjelini (viša vrijednost koeficijenta U znači i veće gubitke topline u sezonigrijanja). Iz tog razloga koeficijent prolaza topline zakonski je reguliran zarazličite okolnosti (Tehnički propisi o uštedi toplinske energije i toplinskojzaštiti u zgradama NN/79 2005). Njegova vrijednost varira ovisno o vrsti idebljini građevnog elementa. 


Tipične vrijednosti koeficijenta prolaza topline su:

- šupljablok opeka 19 cm obostrano ožbukana sa dva slojaizolacije debljine 4 cm; 0,62 W/m2K

- šupljablok opeka 29 cm obostrano ožbukana sa dva slojaizolacije debljine 4 cm; 0,55 W/m2K

- armiranobetonski zid, obostrano ožbukan sa dva sloja izolacije debljine 4 cm; 0,75 W/m2K

- obinočnojednostruko ostakljenje: 3,0-3,5 W/m2K

- kvalitetnolow-e ostakljenje: 1,3 W/m2K i dr.

 Ono što je važno za naglasiti je to da se prilikom: gradnje,zamjene ostakljenja ili općenito preuređivanja objekta treba pažljivo obratitipozornost pri odabiru izolacijskih materijala, pregradnih materijala,ostakljenja te ostalih konstruktivnih elemenata budući da upravo oni imajuvelik utjecaj na koeficijent prolaza topline U (W/m2K) (a time izravno i naenergetsku učinkovitost objekta!)

I

ZVORNIK: www.ee.undp.hr