Toplinska zaštita kuće

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetske statistike pokazujuda je RH potrebno oko 20% više energije za ostvarivanje jedinice brutodruštvenog proizvoda nego razvijenim europskim zemljama (EU-15). Mogućnosti zapoboljšanja energetske učinkovitosti su, dakle, vrlo velike.

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

 

Energetske statistike pokazuju da je RH potrebno oko 20%više energije za ostvarivanje jedinice bruto društvenog proizvoda negorazvijenim europskim zemljama (EU-15). Mogućnosti za poboljšanja energetskeučinkovitosti su, dakle, vrlo velike.

 

 ​Energijakoja se troši u zgradarstvu danas čini 41% ukupne finalne potrošnje energije uHrvatskoj. Pri tome energetska potrošnja namijenjena za grijanje, pripremutople vode i kondicioniranje zraka predstavlja najznačajniji dio energetskepotrošnje u zgradama (80-90%). Struktura potrošnje energije u stambenimzgradama je sljedeća:

40-60%  GRIJANJE

15-35%  PRIPREMA POTROŠNETOPLE VODE

  5-15%  KUHANJE

10-20%  NETOPLINSKE POTREBE (rasvjeta, TV, radio, računala, i dr.)

Danas oko 83% naseljenih zgrada u Hrvatskoj ima nezadovoljavajuću toplinskuzaštitu, s prosječnom potrošnjom energije za grijanje prostora od 150-200kWh/m2. Zbog karakteristika gradnje i nedostatka propisa o toplinskojzaštiti, u razdoblju najveće stambene izgradnje od 1950.-1980. godine, izgrađenje niz stambenih i nestambenih zgrada, koje su danas veliki potrošači energije,s prosječnom potrošnjom energije za grijanje većom i od 200 kWh/m2.

 Zbog visokog postotka zgrada s nezadovoljavajućom toplinskomzaštitom postojeće zgrade predstavljaju veliki potencijal energetskih ušteda.

 Za provođenje energetskog pregleda zgrade i ocjenu potencijalaza provođenje mjera energetske učinkovitosti u vašoj zgradi pošaljite nam upit na energin@gin.hr.

 Izvornik:www.gin.hr