Drvene kuće Azelija

Energetska efikasnost drvenih kuća Azelija

Pri odabiru građevinskog materijala za gradnju AZELIJA DRVENE KUĆE koristi se materijal koji je priroda stvarala tisućljećima – DRVO. Shodno tome sa Hrvatskim šumama su uspostavljeni izuzetno dobri odnosi, certifikat FSC daje dodatni značaj našem proizvodu. Kvalitetna sirovina, kvalitetna tehnologija, djelatnici, te krajnji rezultat AZELIJA DRVENA KUĆA, prema projektima i odabiru u potpunosti će osigurati život u harmoniji sa prirodom. Zdravlje, radna sposobnost i raspoloženje ljudi u potpunosti su zavisni od mikroklimatskih uvjeta življenja, zato je drvo – savršeni materijal u biološkom smislu.

Energetska efikasnost drvenih kuća Azelija
+ 4 slika
Iako se nekad smatralo da su drvene kuće za one manje imućne, danas je drvena kuća dio ekoloških trendova te pripada svijetu dobrostojećih. Također, drvena kuća omogućuje mnogo prostora za individualne prilagodbe, a zbog jedinstvenih karakteristika drva, takva kuća pruža ugodan i zdrav životni prostor. Naime, drvena kuća upija vlagu iz zraka, odnosno regulira relativnu vlažnost zraka za optimalno okruženje. 

Drvo također odbija prašinu što je posebno dobro za alergičare te je iznimno dobar izolator topline. Stoga zidovi drvene kuće ne moraju biti većeg presjeka, te ostavljaju više životnog prostora nego ostali materijali. 

Za kvalitetu stanovanja i funkcionalnost iznimno je važna i toplinska izolacija. Kvalitetna toplinska izolacija smanjuje troškove grijanja i potrošnje energije pa drvene kuće doprinose zaštiti klime. Kvaliteta toplinske izolacije, higijena i komfor ovise o izolaciji od vlage, a konstantno velika vlažnost u konačnici može uništiti konstrukciju. 

Zvučna izolacija postaje sve važnija u kontekstu modernog življenja, a njen je smisao zaštititi stanovnika drvene kuće od zvukova iz okoline, unutar zgrade i izvan zgrade. Efikasnu zaštitu od buke omogućuje i samo drvo, a tajna je u pravilnom slijedu polaganja slojeva, kombinaciji materijala i izolaciji pojedinih dijelova.  

Zidovi, ploče i krov drvene kuće sastoje se od slojeva koji imaju više funkcija. Svaki je sloj optimiziran, a specijalne folije i građevinske ploče napravljene su tako da izvana ne propuštaju hladni zrak a istovremeno reguliraju vlažnost i stvaranje vlage. Izolacijski slojevi brinu se za toplinsku, zvučnu i požarnu izolaciju 

Zaštita od požara podrazumijeva takav način gradnje koji maksimalno onemogućuje nastanak požara i njegovo širenje a kod eventualnog požara osigurava spašavanje čovjeka i životinja. Ovdje je također presudna kombinacija slojeva u gradnji. Kod fasada je važno razlikovati dva aspekta: gorivost fasade je važan parametar koji je dio urbanističkog planiranja. 

Moderne drvene kuće važan su doprinos održivoj gradnji i ekološkom ponašanju čovjeka. S obzirom na dobru toplinsku izolaciju i niske troškove grijanja, drvene kuće u cijelosti poštuju zakone o štednji energije. 80% pasivnih kuća (tzv. 1,5-litar-kuće) izgrađeno je u drvu.

Više o drvenim kućama Azelija možete pogledati na stranici azelija.com