Energetika

Toplinske pumpe
Toplinska pumpa funkcionira na istom principu kao i kuhinjski hladnjak samo je ovdje sve obrnuto. Hladnjak oduzima toplinu namirnicama i ispušta je u okolni prostor. Tekući rashladni medij isparava u izmjenjivaču topline, prelazi u plinovito stanje, naglo se hladi i oduzima toplinu svim okolnim toplijim predmetima (zato je hladnjak dobro zatvorena i temeljito izolirana kutija).
Regulacija sustava grijanja
Toplinska ugodnost je stvar navike i osobne percepcije ugodnosti. Međutim, postoje određene preporuke za održavanje temperatura u pojedinim prostorima kojih bi se trebali pridržavati:
Grijanje uz pomoć solarnih kolektora
Solarni sustavi se osim za zagrijavanje potrošne tople vode koriste i za dogrijavanje u sustavima grijanja, pogotovo u prijelaznim mjesecima (proljeće i jesen). Koristeći tako dobivenu energiju, moguće je uštedjeti do 30% energenata korištenih za sustav grijanja. 
Dizalice topline

Dizalica topline u mogućnosti je energiju zemlje, vode ili zraka pretvoriti u iskoristivu toplinu, pritom trošeći približno 2,5 - 4 puta manje električne energije nego električni radijatori ili peći za istu dovedenu toplinu.

Izbor sustava za grijanje

Sustavigrijanja su neizostavni dio instalacija u kućanstvima u Hrvatskoj.Odabir sustava ovisi o geografskojlokaciji odnosno vremenskim uvjetima, raspoloživim energentima,položaju i tipu zgrade, vremenu korištenja zgrade, investicijskim i pogonskimtroškovima, zakonima, propisima, normama, preporukama te utjecaju na okoliš.

Načela gradnje pasivne kuće

Gradite linovu kuću, zašto ne bi ste dozvolili suncu da vam uštedi energiju i novce zagrijanje? Evo nekoliko osnovnih pravila pri projektiranjupasivnih kuća:

Pasivna kuća

Pasivna kuća je objekt u kojem se zahvaljujući načelima pasivne gradnje iprimjeni načela energetske učinkovitosti postiže ugodna atmosfera bez zasebnogsustava grijanja i klimatizacije. Maksimalna potrošnja pasivnekuće uz zadovoljenje primarnihenergetskih potreba uključujući toplu vodu i struju, ne bi trebalaprelaziti 20 kWh/m2 godišnje.

Stolarija

 Prozor jenajdinamičniji dio vanjske ovojnice zgrade, koji istovremeno djeluje i kaoprijemnik koji propušta sunčevu energiju u prostor te kao zaštita od vanjskihutjecaja i toplinskih gubitaka. Ukupni gubici kroz prozore iznose 50%toplinskih gubitaka zgrade, obično su i desetak puta veći od onih kroz zidove,pa je jasno koliku važnost igra energetska učinkovitost prozora u ukupnimenergetskim potrebama zgrade.

Toplinska izolacija krova ili stropa prema negrijanom tavanu

Gubici topline kroz krov mogu biti i do 30%. U ovisnosti od toga koristi li se potkrovlje za stanovanje ili ne, potrebno je izolirati ili direktno krov ili strop prema negrijanom potkrovlju.

Toplinska izolacija poda na tlu ili poda iznad otvorenog ili negrijanog prostora

Toplinskigubici kroz pod čine 10% od ukupnih toplinskih gubitaka kuće, apostavljanjem toplinske izolacije moguće ih je smanjiti i za 60%.Predlažemo pod izolirati s 10 cm toplinske izolacije. 

Niskoenergetske kuće

Niskoenergetske kuće temelj su primjene održive gradnje tijekom cijelog svog životnog vijeka, počevši od građevinskog materijala čija proizvodnja ne opterećuje okoliš, preko njihove energetske učinkovitosti i racionalnog trošenja energenata tijekom životnog vijeka, pa sve do racionalnog gospodarenja otpadom.

Toplinska izolacija vanjskog zida

Usporedimo li dvije kuće iste površine, jednu građenu od pune opeke bez ikakve izolacije,a drugu od šuplje cigle 25 cm i s toplinskom izolacijom od 10 cm, razlika u troškovima za grijanje može biti i do 6 puta! Adekvatno izolirana kuća troši 10 litara lož ulja ili 10 m3 plina manje po kvadratnom metru kuće,

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetske statistike pokazujuda je RH potrebno oko 20% više energije za ostvarivanje jedinice brutodruštvenog proizvoda nego razvijenim europskim zemljama (EU-15). Mogućnosti zapoboljšanja energetske učinkovitosti su, dakle, vrlo velike.

Koeficijent prolaza topline
Koeficijent prolazatopline «U (W/m2K)» predstavlja važan podatak koji u obziruzima istovremeno i građevne karakteristike objekta i okolnosti medija putemkojeg se vrši prijenos topline (primjerice gubitak topline sa zraka u grijanomprostoru kroz građevne elemente na okolni hladni zrak u sezoni grijanja).
1
2
3