Jim Barna Log Homes - Hrvatska

Proizvođač američkih brvnara (Certifikat USA standarda)

Zastupnik za HR: Drvene kuće Vito d.o.o., Ilica 464, Zagreb
Hrvatska
Hrvatska
Web stranica
Telefon
+00385 92 285 9853

Cijena u eurima po kvadratnom metru neto stambene površine (cijene izražene sa PDV-om)

Samo drvena konstukcija od 200,00 do 300,00
Visoki roh-bau od 350,00 do 450,00
Ključ u ruke od 750,00 do 950,00
Popis usluga i radova koji ulaze u standardnu cijenu ponude
  Drvena konstrukcija Visoki  ROH- BAU Ključ u ruke  
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije 0
0 0
 
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja 0
0
0

Hidroizolacija temelja 0
0
0
 
Termoizolacija temelja 0
0
0
 
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata 0 0
0
 
MONTAŽERSKI RADOVI
Vanjski zidovi   0
0
0
 
Unutarnji zidovi Potporni zidovi 0
0
0
 
Pregradni zidovi 0
0
0
 
Drveni podovi Prizemlja 0
0
0
 
Galerije 0
0
0
 
Terasa 0
0 0
 
Balkon 0
0
0  
Stropne grede 0
0
0
 
Krovna konstrukcija 0
0
0
 
Stepenište 0
0
0
 
Montaža drvene konstrukcije  0 0
0
 
IZOLACIJA IZMEĐU TRUPACA
Hidroizolacija        
Termoizolacija 0 0
0

ZAŠTITA DRVENE KONSTRUKCIJE
Zaštita od požara  0 0
0

Zaštita od glivica i pljesni 0
0
0

Zaštita od UV zraka 0
0
0

KROVIŠTE
Letvanje krova 0 0
0

Postavljanje krovne izolacije 0
0
0

Nabava i postavljanje krovnog pokrova 0
0
0

Oblaganje unutaranje strane krova lamperijom 0
0
0

OBLAGANJE ZIDOVA
Oblaganje unutrašnjih zidova dodatnom izolacijom  0 0
0

OBLAGANJE PODOVA
Oblaganje podova dodatnom izolacijom  0 0
0
 
FASADERSKI RADOVI
Obrada strehe krova  0 0
0
 
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi. 0
0
0
 
Postavljanje krovnih opšava 0
0
0
 
STOLARIJA
Vanjska stolarija Ostakljena 0
0
0
 
Neostakljena        
Unutarnja stolarija 0
0
0
 
Vanjska vrata 0
0
0
 
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice  0 0
 0  
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak  0 0
0
 
INSTALATERSKI RADOVI
Razvod elektroinstalacije Priprema za razvod el.in.(rupe i bužiri) 0
0 0  
Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove 0
0
0
 
Kompletan kablovski razvod 0
0
0  
Razvod vodovodnih instalacija Priprema za razvod vodovodne instalacije 0
0
0
 
Postavljanje vodovodnih cijevi  0 0
0
 
Razvod kanalizacijske instalacije Priprema za razvod kanalizacijske instalacije 0
0
0
 
Postavljanje kanalizacijskih cijeivi 0
0
0
 
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi 0 0 0
 
Parketarski radovi 0 0
0
 
Postavljanje brodskih podova i lamperije 0
0
0
 
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice, prekidači, osigurači) 0
0
0
 
Sanitarije 0
0
0
 
Centralno grijanje 0
0
0
 
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala 0
0
0
 
Transport materijala 0
0
0  
Istovar materijala 0
0 0  
Prijevoz radnika 0
0
0
 
Smještaj radnika 0
0
0
 
Ishrana radnika 0
0
0
 
Osigurana građevinska skela 0
0
0
 
Osigurana građevinska dizalica 0
0
0
 
Organizacija gradilišta
(wc, kontejner za otpad, kontejner za alat)
0
0
0
 
OSTALO
         
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskih zidova       od 16 do 35 cm
Koeficijent prolaza topline (v.z)        
Debljina unutarnjih zidova       od 10 do 35 cm
VRSTA I PODRIJETLO DRVETA
Vrsta - podrijetlo       Žuti bor - USA
LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta
Izdvajamo iz galerije slika