Hiže Rukavina d. o.o.

Drvene kuće

Hiže Rukavina d.o.o., Zagrebačka 146, 44320 Kutina
Hrvatska
Hrvatska
Web stranica
Telefon
+385 (0)44 630 116 ; +385 (0)99 6301 166

Cijena u eurima po kvadratnom metru neto stambene površine (cijene izražene sa PDV-om)

Samo drvena konstukcija od 400,00 do 500,00
Visoki roh-bau od 550,00 do 700,00
Ključ u ruke od 700,00
Popis usluga i radova koji ulaze u standardnu cijenu ponude
  Drvena konstrukcija Visoki  ROH- BAU Ključ u ruke  
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije 0
0
0
 
GRAĐEVINSKI RADOVI
Izrada temelja 0 0
0
Hidroizolacija temelja 0 0
0 
 
Termoizolacija temelja 0 0 0  
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata 0
0
0  
MONTAŽERSKI RADOVI
Vanjski zidovi   0 
0 
0 
 
Unutarnji zidovi Potporni zidovi 0 
0 
0 
 
Pregradni zidovi 0  
0 
0 
 
Drveni podovi Prizemlja 0
0 
0 
 
Galerije 0  
0 
0 
 
Terasa 0
0 
0 
 
Balkon 0
0 
0 
 
Stropne grede 0 
0 
0 
 
Krovna konstrukcija 0 
0 
0
 
Stepenište 0 
0 
0 
 
Montaža drvene konstrukcije 0 
0 
0 
 
IZOLACIJA IZMEĐU TRUPACA
Hidroizolacija        
Termoizolacija


ZAŠTITA DRVENE KONSTRUKCIJE
Zaštita od požara 0 0 0
Zaštita od glivica i pljesni 0 0 0
Zaštita od UV zraka

 
KROVIŠTE
Letvanje krova 0  
0 
0 
Postavljanje krovne izolacije 0
0 
0 
Nabava i postavljanje krovnog pokrova 0
0  
0 
Oblaganje unutaranje strane krova lamperijom 0  
0  
0 
OBLAGANJE ZIDOVA
Oblaganje unutrašnjih zidova dodatnom izolacijom 0 0 
0 
OBLAGANJE PODOVA
Oblaganje podova dodatnom izolacijom 0
0 0 
 
FASADERSKI RADOVI
Obrada strehe krova 0 
0 
0 
 
LIMARSKI RADOVI
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi. 0
0 
0 
 
Postavljanje krovnih opšava 0 0  0   
STOLARIJA
Vanjska stolarija Ostakljena 0 
0 0 
 
Neostakljena 0 
   
Unutarnja stolarija 0 
0  
0 
 
Vanjska vrata 0 
0 
0 
 
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
Prozorske klupčice

  
 
ZIDARSKI RADOVI
Dimnjak

  
 
INSTALATERSKI RADOVI
Razvod elektroinstalacije Priprema za razvod el.in.(rupe i bužiri) 0 
0 
0 
 
Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove 0
0  
0 
 
Kompletan kablovski razvod 0
0 
0 
 
Razvod vodovodnih instalacija Priprema za razvod vodovodne instalacije 0
0 
0 
 
Postavljanje vodovodnih cijevi 0
0  
0 
 
Razvod kanalizacijske instalacije Priprema za razvod kanalizacijske instalacije 0
0 
0 
 
Postavljanje kanalizacijskih cijeivi 0
0  
0 
 
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI
Keramičarski radovi 0
0 
0 
 
Postavljanje brodskih podova i lamperije 0  
0  
0 
 
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice, prekidači, osigurači) 0
0
0 
 
Sanitarije 0
0 0  
Centralno grijanje 0
0 0 
 
ORGANIZACIJSKI POSLOVI
Utovar materijala 0  0  0 
 
Transport materijala 0 
0 0  
Istovar materijala 0 0 
0 
 
Prijevoz radnika 0 0 
0 
 
Smještaj radnika 0 0 0 
 
Ishrana radnika 0 
0 
0 
 
Osigurana građevinska skela 0 0 
0  
Osigurana građevinska dizalica 0 0 
0  
Organizacija gradilišta
(wc, kontejner za otpad, kontejner za alat)
0
0
0
 
OSTALO
         
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Debljina vanjskih zidova       13,5 cm
Koeficijent prolaza topline (v.z)      
Debljina unutarnjih zidova      
VRSTA I PODRIJETLO DRVETA
Vrsta - podrijetlo  0
------------
0
    Jela, smreka (Gorski kotar)
------------------
Hrast (Slavonija)
LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta
Izdvajamo iz galerije slika