Drvene kuće
Bosna i Hercegovina
Proizvođač drvenih kuća
Adresa:Gata-Rujnica bb 77207 Bihać ( Bosna i Hercegovina )
Proizvođač drvenih kuća
Mujdžići bb, Šipovo, Republika Srpska ( Bosna i Hercegovina )
proizvođač drvenik kuća
Zastupnik za BiH, AMD d.o.o I. G. Kovačića, 51314 Ravna Gora, CROATIA ( Bosna i Hercegovina )