Drvene kuće
Sve zemlje
Proizvođač drvenih kuća
Adresa:Gata-Rujnica bb 77207 Bihać ( Bosna i Hercegovina )
Proizvođač drvenih kuća
Runtole 01,Celje Slovenija ( Slovenija )
Drvene kuće
Brusnik bb, Ivanjica, Sebija ( Srbija )
ProIzvođač drvenih kuća
Ravna Gora, Branimira Markovića 4 ( Hrvatska )
Izvođač montažnih kuća
Industrijska zona zeleni Rožaje ( Crna Gora )
Proizvođač drvenih kuća
Mujdžići bb, Šipovo, Republika Srpska ( Bosna i Hercegovina )
Proizvođač finskih drvenih kuća
Zastupnik za SI, Ulica heroja Bračiča 18 2000 Maribor Slovenia ( Slovenija )
Proizvođač finskih drvenih kuća (Certifikat CE)
Zastupnik za Si i HR, Arhefin d.o.o., Žlebej 1a, Novo mesto ( Slovenija )
proizvođač drvenik kuća
Zastupnik za BiH, AMD d.o.o I. G. Kovačića, 51314 Ravna Gora, CROATIA ( Bosna i Hercegovina )
ProIzvođač finskih drvenih kuća (Certifikat ISO 9001)
Zastupnik za HR: AMD d.o.o Ivana Gorana Kovačića, 51314 Ravna Gora ( Hrvatska )
Izvođač drvenih kuća
Zastupnik za SI, AMD d.o.o Ivana Gorana Kovačića, 51314 Ravna Gora ( Slovenija )
Proizvođač drvenih kuća
Zastupnik za RS: AMD d.o.o I.G. Kovačića, 51314 Ravna Gora, CROATIA ( Srbija )
Proizvođač finskih drvenih kuća (Certifikat ISO 9001)
Zastupnik za HR: Primat Log Home d.o.o., Zastavnice 11/1, Hrvatski Leskovac ( Hrvatska )
Proizvođač drvenih kuća
Novo Selo 382, 36216 Novo Selo ( Srbija )
Proizvođač finskih drvenih kuća
Zastupnik za HR: G-DIZAJN, Hinka Wuertha 12, Zagreb ( Hrvatska )